« Łuk 13:31 Ewangelia Łukasza 13:32 Łuk 13:33 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I rzekł im: szedszy rzeczcie liszce tej: Oto wyrzucam czarty, i uzdrowienia kończę dzisia i jutro, a trzeciego (dnia) dokonywam się.
2.WUJEK.1923I rzekł im: Idźcie, a powiedzcie liszce onéj: Oto wyrzucam czarty i wykonywam uzdrawiania dziś i jutro, i trzeciego dnia koniec mieć będę.
3.RAKOW.NTI rzekł im: Szedszy rzeczcie lisowi temu: Oto wyrzucam czarty, i uzdrawiania wykonywam dziś i jutro, a trzeciego dnia koniec mam.
4.GDAŃSKA.1881I rzekł im: Idźcie, a powiedzcie temu lisowi: Oto wyganiam dyjabły, i uzdrawiam dziś i jutro, a trzeciego dnia dokończenie wezmę.
5.GDAŃSKA.2017I powiedział im: Idźcie i powiedzcie temu lisowi: Oto wypędzam demony i uzdrawiam dziś i jutro, a trzeciego dnia zakończę.
6.SZCZEPAŃSKIAle On im odrzekł: Idźcie i powiedzcie temu lisowi: Oto wypędzam czarty, i dokonywam uzdrowień dziś i jutro, dnia zaś trzeciego skończę.
7.BIESZK.ŁUK.1931Odrzekł im na to Jezus: „Idźcie i powiedzcie owemu lisowi: wiedz, że wyrzucam czarty i dokonywam uzdrowień dziś i jutro, a dopiero trzeciego dnia dokonam swego dzieła.
8.GRZYM1936A on im rzecze: Idźcie i powiedzcie temu lisowi: Oto czarty wyrzucam i uzdrawiam dzisiaj i jutro a trzeciego dnia koniec mój się zbliży.
9.DĄBR.WUL.1973I rzekł im: Idźcie i powiedzcie temu lisowi: oto wyrzucam czarty i dokonywam uzdrowień dziś i jutro, a dnia trzeciego skończę.
10.DĄBR.GR.1961I rzekł im: Idźcie i powiedzcie temu lisowi: Oto wyrzucam czarty i dokonywam uzdrowień dziś i jutro, a dnia trzeciego skończę.
11.TYSIĄCL.WYD5Lecz On im odpowiedział: Idźcie i powiedzcie temu lisowi: Oto wyrzucam złe duchy i dokonuję uzdrowień dziś i jutro, a trzeciego dnia będę u kresu.
12.BRYTYJKAI rzekł do nich: Idźcie i powiedzcie temu lisowi: Oto wypędzam demony i dokonuję uzdrowień dziś i jutro, a trzeciego dnia skończę.
13.POZNAŃSKAOdpowiedział im: - Idźcie i powiedzcie temu lisowi: Oto wyrzucam czarty i uzdrawiam dzisiaj i jutro, a na trzeci dzień, skończę.
14.WARSZ.PRASKAA On odrzekł: Idźcie i powiedzcie temu lisowi: Oto wyrzucam złe duchy, dokonuję uzdrowień dziś i jutro, i [dopiero] trzeciego dnia znajdę się u kresu.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem im powiedział: Idźcie i powiedzcie temu lisowi: Oto wyrzucam demony oraz dokonuję uzdrowień, dzisiaj i jutro, a trzeciego dnia kończę.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy Jezus odpowiedział: Idźcie i przekażcie temu lisowi: Oto wypędzam demony i uzdrawiam dzisiaj i jutro, a trzeciego dnia kończę.
17.TOR.NOWE.PRZ.I powiedział im: Idźcie i powiedzcie temu lisowi: Oto wyrzucam demony i dokonuję uzdrowień dziś i jutro, a trzeciego dnia kończę.