« Łuk 13:34 Ewangelia Łukasza 13:35 Łuk 14:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Oto zostaje się wam dom wasz pusty. Mówię lepak wam, isz mię nie ujrzycie, aż gdy przyjdzie (na to) że rzeczecie: Błogosławiony idący w imieniu pańskiem.
2.WUJEK.1923Otóż zostanie wam dom wasz pusty. A powiadam wam, że mię nie ujrzycie, aż przyjdzie, kiedy rzeczecie. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie.
3.RAKOW.NTOtoż zostaje wam dom wasz pusty. Amen mówię wam, że mię nie ujźrzycie, aż przyjdzie czas kiedy rzeczecie: Błogosławiony przychodzący w imię Pańskie.
4.GDAŃSKA.1881Otoż zostanie wam dom wasz pusty. A zaprawdęć wam powiadam, że mię nie ujrzycie, aż przyjdzie czas, gdy rzeczecie: Błogosławiony, który idzie w imieniu Pańskiem.
5.GDAŃSKA.2017Oto wasz dom zostanie wam pusty. Zaprawdę powiadam wam, że nie ujrzycie mnie, aż przyjdzie czas, gdy powiecie: Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana.
6.SZCZEPAŃSKIOto »dom wasz zostanie się wam {pustką}«. Atoli, powiadam wam: <Napewno> nie ujrzycie Mnie, aż przyjdzie, iż powiecie: »Błogosławiony, który idzie w imię Pana«.
7.BIESZK.ŁUK.1931Oto, gród wasz stanie pustką! Powiadam wam, nie ujrzycie mnie już prędzej, aż przyjdzie dzień, gdy rzeczecie: Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie!”.
8.GRZYM1936Oto dom wasz pusty wam zostanie. A już mnie więcej nie ujrzycie, aż wam przyjdzie powiedzieć: Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie.
9.DĄBR.WUL.1973Oto zostanie dom wasz pusty. Albowiem powiadam wam, nie ujrzycie mnie dotąd, aż powiecie: Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie.
10.DĄBR.GR.1961Oto pustoszeje dom wasz. A powiadam wam, nie ujrzycie mnie dopóki nie nadejdzie czas, że powiecie: Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie.
11.TYSIĄCL.WYD5Oto dom wasz [tylko] dla was pozostanie. Mówię zaś wam: nie ujrzycie Mnie, aż <nadejdzie czas, gdy> powiecie: Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie.
12.BRYTYJKAOto wasz dom pusty wam zostanie. Powiadam wam: Nie ujrzycie mnie, aż nastanie czas, kiedy powiecie: Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim.
13.POZNAŃSKAOto "dom wasz opustoszeje"! I mówię wam: Zobaczycie mnie dopiero wtedy, kiedy będziecie mówili: "Chwała temu, który przychodzi w Imię Pana".
14.WARSZ.PRASKAOto opustoszeje wasz dom. Mówię zaś wam, że już Mnie nie zobaczycie, aż [nadejdzie dzień], kiedy powiecie: Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oto wasz dom jest wam zostawiony opuszczony. Zaprawdę, mówię wam, że nie ujrzycie mnie, aż przyjdzie czas, gdy powiecie: Błogosławiony Ten, co przychodzi w Imieniu Pana.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITOto przyjdzie wam zostawić wasz dom. Zapowiadam wam też, że nie zobaczycie Mnie aż do chwili, gdy powiecie: Błogosławiony Ten, który przychodzi w imieniu Pana.
17.TOR.NOWE.PRZ.Oto wasz dom będzie zostawiony pusty. A zaprawdę mówię wam, że nie zobaczycie mnie, aż przyjdzie czas, gdy powiecie: Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana.