« Łuk 13:35 Ewangelia Łukasza 14:1 Łuk 14:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I Stało się gdy on wszedł do domu niejakiego książęcia Faryzejskiego w sobotę jeść chleba, a oni go przystrzegali.
2.WUJEK.1923I stało się, gdy Jezus wszedł do domu jednego przedniejszego Pharyzeusza w szabbat jeść chleb, a oni go podstrzegali.
3.RAKOW.NTI sstało się gdy przyszedł on do domu niektórego z Książąt Faryzajskich w Szabat jeść chleba, a oni podstrzegali go.
4.GDAŃSKA.1881I stało się, gdy wszedł Jezus w dom niektórego przedniejszego Faryzeusza w sabat, aby jadł chleb, że go oni podstrzegali.
5.GDAŃSKA.2017I stało się tak, że gdy Jezus wszedł w szabat do domu pewnego przywódcy faryzeuszy, aby jeść chleb, oni go obserwowali.
6.SZCZEPAŃSKIA gdy (Jezus) wchodził w szabat do domu jednego z wybitnych faryzeuszów, aby się posilić, oni Go śledzili.
7.BIESZK.ŁUK.1931W pewną sobotę wstąpił Jezus do domu jednego z przedniejszych faryzeuszów, aby z nim obiadować. A śledzili go wszyscy.
8.GRZYM1936Zdarzyło się razu pewnego, że Jezus wstąpił do mieszkania jednego ze starszych faryzeuszów, żeby się posilić, a oni go podpatrywali.
9.DĄBR.WUL.1973I stało się, gdy wszedł Jezus w szabat do domu jednego z przedniejszych faryzeuszów, aby się posilić, że oni go śledzili.
10.DĄBR.GR.1961I stało się, gdy wszedł w szabat do domu jednego z przedniejszych faryzeuszów, aby się posilić, że oni go śledzili.
11.TYSIĄCL.WYD5Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili.
12.BRYTYJKAA gdy Jezus wszedł w sabat do domu jednego z przedniejszych faryzeuszów, aby spożyć posiłek, oni go podpatrywali.
13.POZNAŃSKAKiedy w szabat wszedł do domu jednego ze znakomitszych faryzeuszów, aby się posilić, podpatrywali Go.
14.WARSZ.PRASKAGdy Jezus wszedł raz w szabat do domu pewnego przywódcy faryzeuszy, aby spożywać chleb oni Go śledzili.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także w szabat, gdy on był w domu pewnego przełożonego faryzeuszów, aby zjeść chleb wydarzyło się, że oni go obserwowali.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPewnego razu, w szabat, Jezus wstąpił na posiłek do domu jednego z przywódców faryzejskich. Zebrani tam faryzeusze uważnie śledzili Jego poczynania.
17.TOR.NOWE.PRZ.I stało się, gdy Jezus wszedł w sabat do domu jednego z przywódców faryzeuszów, aby zjeść posiłek – oni Go uważnie obserwowali.