« Łuk 14:14 Ewangelia Łukasza 14:15 Łuk 14:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A usłyszawszy niektóry społu siedzących, rzekł mu: Błogi kto je chleb w królestwie Bożem.
2.WUJEK.1923To usłyszawszy niektóry z społu siedzących, rzekł mu. Błogosławiony, który będzie jadł chleb w królestwie Bożem.
3.RAKOW.NTA usłyszawszy niektóry z społu siedzących te rzeczy, rzekł jemu: Szczęśliwy który je chleb w onym królestwie Bożym.
4.GDAŃSKA.1881A usłyszawszy to niektóry z spółsiedzących, rzekł mu: Błogosławiony, który je chleb w królestwie Bożem.
5.GDAŃSKA.2017Gdy usłyszał to jeden ze współbiesiadników, powiedział do niego: Błogosławiony ten, kto będzie jadł chleb w królestwie Bożym.
6.SZCZEPAŃSKIA jeden ze współbiesiadników, usłyszawszy to, rzekł doń: Błogosławiony, kto weźmie udział w biesiadzie królestwa Bożego!
7.BIESZK.ŁUK.1931Jeden ze współbiesiadników, usłyszawszy te słowa, odezwał się do Jezusa: „Szczęśliwy, kto weźmie kiedyś udział w uczcie królestwa Bożego!”.
8.GRZYM1936Co słysząc jeden z biesiadników, rzekł mu: Błogosławiony, który będzie pożywał chleba w królestwie niebieskiem.
9.DĄBR.WUL.1973A usłyszawszy to jeden ze współbiesiadników rzekł mu: Błogosławiony, który będzie spożywał chleb w Królestwie Bożym.
10.DĄBR.GR.1961A usłyszawszy to jeden ze współbiesiadników rzekł mu: Błogosławiony, który będzie spożywał chleb w Królestwie Bożym.
11.TYSIĄCL.WYD5Słysząc to, jeden ze współbiesiadników rzekł do Niego: Szczęśliwy ten, kto będzie ucztował w królestwie Bożym.
12.BRYTYJKAGdy to usłyszał jeden ze współbiesiadników, rzekł do niego: Błogosławiony ten, który będzie spożywał chleb w Królestwie Bożym.
13.POZNAŃSKAKiedy usłyszał to jeden ze współbiesiadników, powiedział Mu: - Szczęśliwy ten, kto będzie jadł chleb w królestwie Bożym.
14.WARSZ.PRASKAJeden ze współbiesiadników, gdy to usłyszał, powiedział: Szczęśliwy ten, kto będzie pożywał chleb w królestwie Bożym.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś kiedy to usłyszał ktoś z współleżących, powiedział mu: Bogaty ten, kto będzie jadł chleb w Królestwie Boga.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNa te słowa jeden z obecnych przy stole zwrócił się do Jezusa: Szczęśliwy każdy, kto będzie jadł chleb w Królestwie Bożym.
17.TOR.NOWE.PRZ.A słysząc to jeden ze współspoczywających, powiedział do niego: Błogosławiony, który będzie jadł chleb w Królestwie Boga.