« Łuk 14:25 Ewangelia Łukasza 14:26 Łuk 14:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jeśli kto idzie ku mnie, a nie nawidzi ojca swego, i matki, i żony, i dzieci, i braciej, i sióstr, a jeszcze i swej dusze, nie może być moim uczniem.
2.WUJEK.1923Jeźli kto idzie do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki i żony i dzieci i braciéj i sióstr, jeszcze téż i dusze swojéj, nie może być uczniem moim.
3.RAKOW.NTJeśli kto przychodzi do mnie, a nie nienawidzi ojca swego, i matki, i żony, i dzieci, i braciej, i sióstr, a jeszcze i dusze swej, nie może moim być uczniem.
4.GDAŃSKA.1881Jeźli kto idzie do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego, i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, nawet i duszy swojej, nie może być uczniem moim.
5.GDAŃSKA.2017Jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, a nawet swego życia, nie może być moim uczniem.
6.SZCZEPAŃSKIKto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony i dzieci, i braci i sióstr, a ponadto i duszy swojej, - nie może być uczniem moim.
7.BIESZK.ŁUK.1931„Jeśli kto chce przyjść do mnie, a nie jest gotów porzucić ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, a ponadto życia swojego, nie może być uczniem moim.
8.GRZYM1936Jeśli kto do mnie przychodzi, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet życia swego, nie może być uczniem moim.
9.DĄBR.WUL.1973Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, żony, dzieci, braci i sióstr, a nadto i życia swego, nie może być uczniem moim.
10.DĄBR.GR.1961Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, żony, dzieci, braci i sióstr, a nadto i życia swego, nie może być uczniem moim.
11.TYSIĄCL.WYD5Jeśli ktoś przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem.
12.BRYTYJKAJeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim.
13.POZNAŃSKAJeśli ktoś przychodzi do Mnie, a swego ojca i matkę, i żonę, i dzieci, i braci, i siostry, a nawet siebie samego kocha bardziej niż Mnie, nie może być moim uczniem.
14.WARSZ.PRASKAJeżeli ktoś przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca, matki, żony, synów, braci i sióstr, i nawet siebie samego, to nie może być moim uczniem.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jeśli ktoś do mnie przychodzi, a nie nienawidzi swojego ojca, matki, żony, dzieci, braci i sióstr, a nawet swojego życia nie może być moim uczniem.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli ktoś przychodzi do Mnie, a nie ceni Mnie bardziej niż swego ojca i matkę, żonę i dzieci, braci i siostry, a także bardziej niż swoją duszę, nie może być moim uczniem.
17.TOR.NOWE.PRZ.Jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swojego ojca i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i swojego życia, nie może być moim uczniem.