« Łuk 14:26 Ewangelia Łukasza 14:27 Łuk 14:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I ktokolwiek nie niesie swego krzyża, a nie idzie zamną, nie może być moim uczniem.
2.WUJEK.1923A kto nie nosi krzyża swego a idzie za mną, nie może być uczniem moim.
3.RAKOW.NTI ktokolwiek nie nosi krzyża swego, a idzie za mną, nie może moim być uczniem.
4.GDAŃSKA.1881A ktokolwiek nie niesie krzyża swego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim.
5.GDAŃSKA.2017Kto nie niesie swego krzyża, a idzie za mną, nie może być moim uczniem.
6.SZCZEPAŃSKIA kto nie nosi krzyża swego, i nie naśladuje Mnie, - nie może być uczniem moim.
7.BIESZK.ŁUK.1931I kto nie nosi krzyża swego i nie idzie za mną, nie może być uczniem moim.
8.GRZYM1936Kto nie dźwiga krzyża swego i nie idzie za mną, nie może być uczniem moim.
9.DĄBR.WUL.1973A kto nie dźwiga krzyża swego i nie idzie za mną, nie może być uczniem moim.
10.DĄBR.GR.1961Kto nie dźwiga krzyża swego i nie idzie za mną, nie może być uczniem moim.
11.TYSIĄCL.WYD5Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem.
12.BRYTYJKAKto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim.
13.POZNAŃSKAKto nie dźwiga swego krzyża i nie idzie ze Mną, nie może być moim uczniem.
14.WARSZ.PRASKAKto nie dźwiga swego krzyża i nie idzie za Mną, również nie może być moim uczniem.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kto nie zniesie swojego krzyża, a idzie za mną nie może być moim uczniem.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITKto idzie za Mną, a nie dźwiga swojego krzyża, nie może być moim uczniem.
17.TOR.NOWE.PRZ.I ktokolwiek nie niesie swojego krzyża, a idzie za mną, nie może być moim uczniem.