« Łuk 14:28 Ewangelia Łukasza 14:29 Łuk 14:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Aby na potym gdy założy fundament, a nie mogąc skończyć, wszyscy patrzący nie poczęli urągać mu,
2.WUJEK.1923Aby, gdyby założył fundament, a nie mógł dokończyć, wszyscy patrzający nie poczęli śmiać się z niego,
3.RAKOW.NTBy snadź, gdyby on założył fundament, a nie mógłby dokończyć, wszyscy przypatrujący się nie poczęli naigrawać z niego,
4.GDAŃSKA.1881Aby snać, gdyby założył fundament, a dokończyć nie mógł, wszyscy którzy by to widzieli, nie poczęli się naśmiewać z niego,
5.GDAŃSKA.2017Aby czasem, gdyby położył fundament, a nie mógłby ukończyć, wszyscy, którzy by to widzieli, nie zaczęli się z niego naśmiewać;
6.SZCZEPAŃSKIGdyby bowiem założył fundament, a nie zdołał dokończyć, wszyscy patrzący zaczęliby naśmiewać się z niego,
7.BIESZK.ŁUK.1931Gdyby bowiem założył podwaliny, a nie mógł budowy ukończyć, wszyscy, którzy na to patrzą, zaczęliby się naśmiewać z niego, mówiąc:
8.GRZYM1936Gdyby bowiem założył fundamenta, a nie mógł dokończyć, każdy, ktoby to widział, wyśmiewałby się z tego i
9.DĄBR.WUL.1973Aby wszyscy patrzący nie poczęli się z niego śmiać, gdyby założył fundament, a nie zdołał wykończyć,
10.DĄBR.GR.1961Aby wszyscy patrzący nie poczęli się z niego naśmiewać, gdyby założył fundament, a nie zdołał wykończyć,
11.TYSIĄCL.WYD5Inaczej, gdyby położył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy, patrząc na to, zaczęliby drwić z niego:
12.BRYTYJKAAby gdy już położy fundament, a nie może dokończyć, wszyscy, którzy by to widzieli, nie zaczęli naśmiewać się z niego,
13.POZNAŃSKAAby przypadkiem ci wszyscy, którzy widzieli, że położył fundament, ale nie zdołał wykończyć budowy, nie zaczęli się z niego wyśmiewać:
14.WARSZ.PRASKAInaczej bowiem gdyby położył fundamenty, a nie mógł skończyć budowli, wszyscy patrząc na to poczęliby drwić z niego mówiąc:
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.By przypadkiem nie położył fundamentu, a nie mógł jej wykończyć. A wszyscy, którzy by to widzieli, zaczęliby z niego kpić,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNikt nie pragnie, by się okazało, że po założeniu fundamentów zabrakło pieniędzy na dalsze prace. Nikt też nie chce być wyśmiany przez ludzi, mówiących:
17.TOR.NOWE.PRZ.Aby czasem, gdy położy fundament, a nie będzie mógł dokończyć, wszyscy, którzy to widzą, nie zaczęli kpić z niego,