« Łuk 15:15 Ewangelia Łukasza 15:16 Łuk 15:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I żądał napełnić brzuch swój żołędziem, który jadały świnie, a żaden jemu nie dał.
2.WUJEK.1923I radby był napełnił brzuch swój młotem, które jadali wieprze: a nikt mu nie dawał.
3.RAKOW.NTI żądał napełnić brzuch swój łuszczynami, które jadały wieprze; a nikt nie dawał mu.
4.GDAŃSKA.1881I żądał napełnić brzuch swój młótem, które jadały świnie; ale mu nikt nie dawał.
5.GDAŃSKA.2017I pragnął napełnić swój żołądek strąkami, które jadały świnie, ale nikt mu nie dawał.
6.SZCZEPAŃSKII pragnął swój żołądek nasycić strączem, którem karmiono wieprze, ale nikt mu nie dawał.
7.MARIAWICII radby był napełnił brzuch swój młotem, które jadały wieprze, a nikt mu nie dawał.
8.BIESZK.ŁUK.1931I radby był się nasycił strączem, które jadały wieprze. Ale nikt mu go nie dawał.
9.GRZYM1936I chętnieby napełnił brzuch swój młotem, które jadały wieprze, ale nikt mu nie pozwalał.
10.DĄBR.WUL.1973A rad by był napełnić żołądek swój omłotem, który jadały wieprze, ale nikt mu nie dawał.
11.DĄBR.GR.1961A rad by był napełnić żołądek swój omłotem, który jadały wieprze, ale nikt mu nie dawał.
12.TYSIĄCL.WYD5Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał.
13.BRYTYJKAI pragnął napełnić brzuch swój omłotem, którym karmiły się świnie, lecz nikt mu nie dawał.
14.POZNAŃSKATam pragnął najeść się chociaż strąkami, które żarły świnie; ale nikt mu ich nie dawał.
15.WARSZ.PRASKATam bardzo pragnął zaspokoić głód przynajmniej łupinami, którymi karmiono świnie, ale i tego nikt nie chciał mu dać.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pragnął też napełnić swój brzuch owocami drzewa świętojańskiego, które jadły świnie, ale nikt mu tego nie dawał.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITPracując tam, pragnął najeść się strąków, którymi tuczono świnie, lecz nikt mu nie pozwalał.
18.TOR.PRZ.2023I pragnął napełnić żołądek swój strąkami, które jadały świnie; a nikt mu nie dawał.