« Łuk 15:17 Ewangelia Łukasza 15:18 Łuk 15:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wstawszy pójdę do ojca mego, i rzekę mu: Ojcze zgrzeszyłem przeciw niebu, i przed tobą.
2.WUJEK.1923Wstanę i pójdę do ojca mego i rzekę mu: Ojcze! zgrzeszyłem przeciw niebu i przed tobą,
3.RAKOW.NTWstawszy pójdę do ojca mego; i rzekę mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu, i przed tobą;
4.GDAŃSKA.1881Wstawszy tedy, pójdę do ojca mego i rzekę mu: Ojcze! zgrzeszyłem przeciwko niebu i przed tobą.
5.GDAŃSKA.2017Wstanę więc i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i względem ciebie;
6.SZCZEPAŃSKIWstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i przeciw tobie;
7.MARIAWICIWstanę ja i pójdę do ojca mojego, i rzeknę mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przed tobą,
8.BIESZK.ŁUK.1931Nie! – Wyruszę stąd i pójdę do ojca mego i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i przed tobą;
9.GRZYM1936Wstanę i pójdę do ojca i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i przeciw tobie.
10.DĄBR.WUL.1973Wstanę i pójdę do ojca mego, a powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i przeciw tobie.
11.DĄBR.GR.1961Wstanę i pójdę do ojca mego, a powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i przeciw tobie,
12.TYSIĄCL.WYD5Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i względem ciebie;
13.BRYTYJKAWstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie,
14.POZNAŃSKAPójdę zaraz do mego ojca i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciw tobie
15.WARSZ.PRASKAWstanę, pójdę do mojego ojca i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem wobec nieba i przeciwko tobie.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wstanę, wyruszę do mego ojca i mu powiem: Ojcze, zawiniłem względem Nieba i wobec ciebie.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITWracam do ojca. Powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem względem Boga oraz względem ciebie.
18.TOR.PRZ.2023Wstanę, pójdę do mojego ojca i powiem mu: Ojcze! Zgrzeszyłem przeciwko niebu i wobec ciebie,