« Łuk 15:5 Ewangelia Łukasza 15:6 Łuk 15:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A przyszedszy do domu, zzywa przyjacioły i sąsiady, mówiąc im: Radujcie się zemną, iż nalazłem owcę moję zginioną.
2.WUJEK.1923A przyszedłszy do domu, zwoływa przyjaciół i sąsiadów, mówiąc im: Radujcie się ze mną, iżem nalazł owcę moję, która była zginęła.
3.RAKOW.NTA przyszedszy do domu, wzywa przyjaciół i sąsiad, mówiąc im: Weselcie się ze mną, abowiem nalazłem owcę moję która była zginęła.
4.GDAŃSKA.1881A przyszedłszy do domu, zwołuje przyjaciół, i sąsiadów, mówiąc im: Radujcie się ze mną; bom znalazł owcę, która była zginęła.
5.GDAŃSKA.2017A przyszedłszy do domu, zwołuje przyjaciół i sąsiadów i mówi im: Cieszcie się ze mną, bo znalazłem moją zgubioną owcę.
6.SZCZEPAŃSKIa przyszedłszy do domu, zwołuje przyjaciół i sąsiadów, i mówi do nich: Cieszcie się ze mną, albowiem odnalazłem moją owcę zbłąkaną.
7.MARIAWICIA przyszedłszy do domu, wzywa przyjaciół i sąsiadów, mówiąc im: Radujcie się ze mną, żem znalazł owcę moją, która była zginęła.
8.BIESZK.ŁUK.1931A powróciwszy do domu, zwoła przyjaciół i sąsiadów, mówiąc im: Radujcie się ze mną, bom odnalazł zbłąkaną owieczkę swoją.
9.GRZYM1936i wraca do domu, a zwołując przyjaciół i sąsiadów, mówi do nich: Cieszcie się ze mną, bom znalazł owieczkę, którąm zgubił.
10.DĄBR.WUL.1973I przyszedłszy do domu zwołuje przyjaciół i sąsiadów mówiąc im: Radujcie się ze mną, bom znalazł owcę moją, która była zginęła.
11.DĄBR.GR.1961I przyszedłszy do domu zwołuje przyjaciół i sąsiadów mówiąc im: Radujcie się ze mną, bo znalazłem owcę moją, która była zginęła.
12.TYSIĄCL.WYD5i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła.
13.BRYTYJKAI przyszedłszy do domu, zwołuje przyjaciół i sąsiadów, mówiąc do nich: Weselcie się ze mną, gdyż odnalazłem moją zgubioną owcę!
14.POZNAŃSKAwraca do domu, sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: Cieszcie się razem ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła.
15.WARSZ.PRASKAa wróciwszy do domu zwołuje przyjaciół i sąsiadów i mówi do nich: Cieszcie się ze mną, bo oto znalazłem owcę, która była zaginiona.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.i kiedy przyjdzie do domu, zwołuje przyjaciół oraz sąsiadów, mówiąc im: Cieszcie się ze mną, bo znalazłem mą zaginioną owcę.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITwraca do domu, zwołuje przyjaciół oraz sąsiadów i mówi: Cieszcie się ze mną, gdyż odnalazłem moją zgubioną owcę!
18.TOR.PRZ.2023I gdy przyjdzie do domu, zwołuje przyjaciół i sąsiadów, mówiąc im: Radujcie się ze mną, bo znalazłem swoją owcę, która mi zaginęła.