« Łuk 15:7 Ewangelia Łukasza 15:8 Łuk 15:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Albo która niewiasta mając drachm dziesięć, jeśliby zgubiła drachmę jednę, aza nie zażega świece, i miecie dom, i szuka zpilnością, aż ją najdzie?
2.WUJEK.1923Albo która niewiasta mając dziesięć drachm, jeźliżby straciła drachmę jednę, izali nie zapala świece i wymiata domu i szuka z pilnością, ażby znalazła?
3.RAKOW.NTAbo która niewiasta dragm mająca dziesięć, jeśliby straciła dragmę jedną, zali nie zapala świece, i umiata domu, i szuka pilnie, ażby znalazła?
4.GDAŃSKA.1881Albo która niewiasta mając dziesięć groszy, jeźliby straciła grosz jeden, izali nie zapala świecy, i nie umiata domu, a nie szuka z pilnością, ażby znalazła?
5.GDAŃSKA.2017Albo która kobieta, mając dziesięć monet, jeśli zgubi jedną, nie zapala świecy, nie zamiata domu i nie szuka pilnie, aż znajdzie?
6.SZCZEPAŃSKIAlbo - któraż niewiasta, mając dziesięć drachm, jeśli zgubi jedną drachmę, nie zapali światła i nie zamiecie domu i nie będzie szukać starannie, aż odnajdzie?
7.MARIAWICIAlbo która niewiasta mając dziesięć drachm, jeśliby straciła jedną drachmę, izali nie zapala świecy i nie wymiata domu i nie szuka z pilnością aż ją znajdzie?
8.BIESZK.ŁUK.1931„Albo: jeśli niewiasta, mająca dziesięć srebrników, jeden z nich zagubi, czyż nie zapala lampy i nie wymiata domu i nie szuka pilnie dopóty, dopóki go nie znajdzie?
9.GRZYM1936I któraż niewiasta, gdy z dziesięciu drachm zgubi jedną, nie zapala świecy i nie zamiata domu, szukając pilnie, dopóki jej nie znajdzie?
10.DĄBR.WUL.1973Albo któraż niewiasta mająca dziesięć drachm, gdyby straciła drachmę jedną, czyż nie zapala świecy, nie umiata domu i nie szuka starannie, dopóki nie znajdzie?
11.DĄBR.GR.1961Albo, któraż niewiasta, mająca dziesięć drachm, gdyby straciła drachmę jedną, czyż nie zapala świecy, nie umiata domu i nie szuka starannie, dopóki nie znajdzie?
12.TYSIĄCL.WYD5Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie?
13.BRYTYJKAAlbo, która niewiasta, mając dziesięć drachm, gdy zgubi jedną drachmę, nie bierze światła, nie wymiata domu i nie szuka gorliwie, aż znajdzie?
14.POZNAŃSKAAlbo: Jeśli jakaś kobieta, mająca dziesięć drachm, zgubi jedną z nich, to czyż nie zapala światła, nie zamiata domu i nie szuka starannie, aż jej nie znajdzie?
15.WARSZ.PRASKAAlbo: Jeśli jakaś kobieta ma dziesięć drachm, to gdy straci jedną drachmę, czyż nie zapala światła i nie wymiata całego domu, i nie poszukuje tak długo, aż [ją] znajdzie?
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lub która niewiasta mając dziesięć drachm, jeśli zgubiła jedną drachmę, nie zapala lampki, nie zamiata domu oraz starannie nie szuka, dopóki nie znajdzie?
17.EIB.BIBLIA.2016.LITAlbo która kobieta, gdy zgubi jedną ze swoich dziesięciu srebrnych albo złotych monet, nie zapala lampy, nie wymiata domu i nie szuka starannie - aż znajdzie?
18.TOR.PRZ.2023A która kobieta, mając dziesięć drachm, jeśli zgubiłaby jedną drachmę, nie zapala lampy i nie zamiata domu, starannie szukając, aż znajdzie?