« Łuk 16:9 Ewangelia Łukasza 16:10 Łuk 16:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wierny w male, i w wielu wierny jest, a w male niesprawiedliwy i w wielu niesprawiedliwy jest.
2.WUJEK.1923Kto wierny jest w najmniejszéj rzeczy, i w większéj wierny jest, a kto w małem niesprawiedliwy jest, i w większem niesprawiedliwy jest.
3.RAKOW.NTKto wierny w namniejszym, i w wielu wierny jest; a kto w namniejszym niesprawiedliwy, i w wielu niesprawiedliwy jest.
4.GDAŃSKA.1881Kto wierny jest w małem, i w wielu wiernym jest; a kto w małem niesprawiedliwy, i w wielu niesprawiedliwym jest.
5.GDAŃSKA.2017Kto jest wierny w najmniejszym, i w wielkim jest wierny, a kto w najmniejszym jest niesprawiedliwy, i w wielkim jest niesprawiedliwy.
6.SZCZEPAŃSKIKto wierny jest w najdrobniejszej rzeczy, bywa i w większej wierny; kto zaś jest nieuczciwy w drobnej rzeczy, bywa i w większej nieuczciwy.
7.MARIAWICIKto wierny jest w najmniejszej rzeczy, ten i w większej jest wierny. A kto w małem jest niesprawiedliwy, ten i w większem niesprawiedliwy jest.
8.BIESZK.ŁUK.1931Kto uczciwy jest w najmniejszej nawet rzeczy, ten i w wielkiej uczciwy będzie, a kto już w najdrobniejszej rzeczy nieuczciwy jest, to i w wielkiej rzeczy nieuczciwy będzie.
9.GRZYM1936Kto w małem jest wierny i w większem jest wierny, a kto w małem nieuczciwy, ten i w większem nieuczciwy.
10.DĄBR.WUL.1973Kto wierny jest w najmniejszej rzeczy, i w większej wierny będzie, a kto w małym jest nieprawy, i w większym nieprawy bywa.
11.DĄBR.GR.1961Kto wierny jest w najmniejszej sprawie, i w wielkiej wierny będzie, a kto w najmniejszej rzeczy jest nieprawy, i w wielkiej nieprawy bywa.
12.TYSIĄCL.WYD5Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w bardzo małej sprawie jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie.
13.BRYTYJKAKto jest wierny w najmniejszej sprawie i w wielkiej jest wierny, a kto w najmniejszej jest niesprawiedliwy i w wielkiej jest niesprawiedliwy.
14.POZNAŃSKAWierny w najmniejszym jest także wierny w wielkim, a nieuczciwy w małym jest także nieuczciwy w wielkim.
15.WARSZ.PRASKAKażdy bowiem, kto jest wierny w rzeczach małych, jest też wierny i w rzeczach największych; a kto jest niegodziwy w małych rzeczach, również i w wielkich pozostaje niegodziwcem.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wierny w najmniejszym jest także wierny w wielkim. A niesprawiedliwy w najmniejszym i w wielkim jest niesprawiedliwy.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITCzłowiek wierny w najdrobniejszej sprawie wierny jest i w wielkiej, ten jednak, który w najdrobniejszej jest niesprawiedliwy, niesprawiedliwy jest i w wielkiej.
18.TOR.PRZ.2023Wierny w najmniejszym i w wielkim jest wierny; a w najmniejszym niesprawiedliwy, jest i w wielkim niesprawiedliwy.