« Łuk 16:10 Ewangelia Łukasza 16:11 Łuk 16:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jeśli przeto w niesprawiedliwem Mammonie wierni nie byliście, prawdziwego (Mammona) kto się wam zwierzy?
2.WUJEK.1923Jeźliżeście tedy w niesprawiedliwéj mammonie wiernymi nie byli, która prawdziwa jest, kto się jéj wam zwierzy?
3.RAKOW.NTJeśliżeście tedy w niesprawiedliwym mamonie wiernymi nie byli, prawdziwego któż wam zwierzy?
4.GDAŃSKA.1881Ponieważeście tedy w mammonie niesprawiedliwej wiernymi nie byli, prawdziwego któż wam powierzy?
5.GDAŃSKA.2017Jeśli więc w niesprawiedliwej mamonie nie byliście wierni, któż wam powierzy to, co prawdziwe?
6.SZCZEPAŃSKIJeśli więc w zwodniczych bogactwach nie byliście wierni, to któż wam zawierzy prawdziwe?
7.MARIAWICIJeśliście tedy w niesprawiedliwej mammonie nie byli wiernymi, to któż wam zwierzy (bogactwa) te, które są prawdziwe?
8.BIESZK.ŁUK.1931Jeśliście tedy nawet w niesprawiedliwej mamonie uczciwymi nie byli, któż wam prawdziwe powierzy skarby?
9.GRZYM1936Jeżeliście nie byli wierni w dobrach niesprawiedliwych, kto wam prawdziwe powierzy?
10.DĄBR.WUL.1973Jeśli więc nie byliście wierni w nieprawej mamonie, dobra prawdziwe któż wam powierzy?
11.DĄBR.GR.1961Jeśli więc nie byliście wierni w nieprawej mamonie, dobra prawdziwe któż wam powierzy?
12.TYSIĄCL.WYD5Jeśli więc w zarządzaniu niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, to kto wam prawdziwe dobro powierzy?
13.BRYTYJKAJeśli więc w niesprawiedliwej mamonie nie byliście wierni, któż wam powierzy prawdziwą wartość?
14.POZNAŃSKAJeżeli więc nie byliście wierni w zarządzaniu niegodziwą mamoną, to któż wam powierzy prawdziwe dobro?
15.WARSZ.PRASKAJeżeli nie byliście wierni w zarządzaniu niegodziwą mamoną, to któż wam powierzy prawdziwe dobro?
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jeśli zatem, nie byliście wiernymi przy niesprawiedliwej mamonie, kto wam powierzy nie sfałszowane?
17.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli więc w zarządzaniu pieniędzmi tego niesprawiedliwego świata nie okazaliście się wierni, kto wam powierzy to, co prawdziwie cenne?
18.TOR.PRZ.2023Jeśli więc w niesprawiedliwej mamonie nie staliście się wierni, kto wam powierzy prawdziwą wartość ?