« Łuk 16:11 Ewangelia Łukasza 16:12 Łuk 16:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I jeśli w cudzem wierni nie byliście, (a) wasze kto wam da?
2.WUJEK.1923A jeźliście w cudzem wiernymi nie byli, któż wam da, co wasze jest?
3.RAKOW.NTA jeśliżeście w cudzym wiernymi nie byli, co wasze jest, któż wam da?
4.GDAŃSKA.1881A jeźliście w cudzem wiernymi nie byli, któż wam da, co waszego jest?
5.GDAŃSKA.2017A jeśli w cudzym nie byliście wierni, któż wam da wasze własne?
6.SZCZEPAŃSKIA jeśli w cudzem nie okazaliście wierności, to któż wam wasze powierzy?
7.MARIAWICII jeśliście w cudzem nie byli wiernymi, to któż wam da to, co jest waszego?
8.BIESZK.ŁUK.1931A jeśliście nie byli uczciwymi w zarządzaniu mieniem cudzem, któżby wam chciał dać to, co do was rzeczywiście należy?
9.GRZYM1936Jeżeli na cudzem nie umieliście być wierni, kto wam da wasze?
10.DĄBR.WUL.1973A jeśliście w cudzym nie byli wierni, któż wam da, co jest wasze?
11.DĄBR.GR.1961A jeśliście w cudzym nie byli wierni, któż wam da, co wasze?
12.TYSIĄCL.WYD5Jeśli w zarządzaniu cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, to któż wam da wasze?
13.BRYTYJKAA jeśli nie byliście wierni w sprawie cudzej, któż wam poruczy rzecz własną?
14.POZNAŃSKAA jeśli nie jesteście wierni w cudzym, to któż wam powierzy to, co wasze?
15.WARSZ.PRASKAA jeśli w zarządzaniu tym, co cudze, nie byliście wierni, to któż zleci wam to, co wasze?
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A jeśli nie byliście wiernymi w nieprzyjacielskim, kto wam wyznaczy wasze?
17.EIB.BIBLIA.2016.LITI jeśli w cudzym nie okazaliście się wierni, kto wam da to, co dla was odłożone?
18.TOR.PRZ.2023A jeśli w tym, co cudze nie staliście się wierni, kto wam da wasze własne ?