« Łuk 16:17 Ewangelia Łukasza 16:18 Łuk 16:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wszelki odpuszczający żonę swą, a pojmujący drugą cudzołoży. I wszelki odpuszczoną od męża pojmujący, cudzołoży.
2.WUJEK.1923Wszelki, który opuszcza żonę swą, a drugą pójmuje, cudzołoży, a kto od męża opuszczoną pójmuje, cudzołoży.
3.RAKOW.NTKażdy co opuszcza żonę swą a pojmuje drugą, cudzołoży; a każdy co od męża opuszczoną pojmie, cudzołoży.
4.GDAŃSKA.1881Wszelki, który opuszcza żonę swoję, a inną pojmuje, cudzołoży; a kto od męża opuszczoną pojmuje, cudzołoży.
5.GDAŃSKA.2017Każdy, kto oddala swoją żonę i żeni się z inną, cudzołoży, a kto żeni się z oddaloną przez męża, cudzołoży.
6.SZCZEPAŃSKIKażdy, ktoby oddalił żonę swoją, a innąby pojął, cudzołoży; ktoby zaś oddaloną przez męża poślubił, cudzołoży.
7.MARIAWICIWszelki kto opuszcza żonę swoją, i drugą pojmuje, cudzołoży; i kto od męża opuszczoną pojmuje, cudzołoży.
8.BIESZK.ŁUK.1931Każdy, któryby się rozwiódł z żoną swą, a pojął drugą, cudzołożyłby; a ktoby pojął za żonę rozwiedzoną z mężem, równieżby cudzołożył.
9.GRZYM1936Kto opuszcza własną żonę i bierze inną, cudzołoży; i kto opuszczoną pojmuje, także cudzołoży.
10.DĄBR.WUL.1973Każdy, kto opuszcza żonę swoją i inną pojmuje, cudzołoży, kto by zaś opuszczoną przez jej męża poślubił, cudzołoży.
11.DĄBR.GR.1961Każdy, kto opuszcza żonę swoją i inną pojmuje, cudzołoży, kto by zaś opuszczoną przez męża poślubił, cudzołoży.
12.TYSIĄCL.WYD5Każdy, kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo; i kto oddaloną przez męża bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo.
13.BRYTYJKAKażdy kto opuszcza żonę swoją, a pojmuje inną, cudzołoży, a kto opuszczoną przez męża poślubia, cudzołoży.
14.POZNAŃSKAKto rozwodzi się z żoną i żeni się z inną, cudzołoży, i kto żeni się z rozwiedzioną, cudzołoży.
15.WARSZ.PRASKAKażdy, kto rozchodzi się ze swoją żoną i bierze inną, cudzołoży. I ten, który opuszczoną bierze za żonę, również cudzołoży.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Każdy, kto odprawia swoją żonę, a poślubia inną cudzołoży; i kto odprawioną od męża poślubia cudzołoży.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITKażdy, kto rozwodzi się z żoną i poślubia inną, cudzołoży. Cudzołoży też ten, kto poślubia rozwiedzioną.
18.TOR.PRZ.2023Każdy, kto oddala swoją żonę i inną poślubia, cudzołoży; i każdy kto oddaloną przez męża poślubia, cudzołoży.