« Łuk 16:1 Ewangelia Łukasza 16:2 Łuk 16:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I wezwawszy go, rzekł mu: Co to słyszę o tobie? Oddaj lidżbę z urzędu twego. Bo już nie będziesz móc rządzić.
2.WUJEK.1923I wezwał go i rzekł mu: Cóż to słyszę o tobie? oddaj liczbę włodarstwa twego; albowiem już włodarzyć nie będziesz mógł.
3.RAKOW.NTA zawoławszy go, rzekł mu: Cóż to słyszę o tobie? Oddaj liczbę szafarstwa twego; abowiem już nie będziesz więcej mógł szafować.
4.GDAŃSKA.1881A zawoławszy go, rzekł mu: Cóż słyszę o tobie? Oddaj liczbę z szafarstwa twego; albowiem już więcej nie będziesz mógł szafować.
5.GDAŃSKA.2017Zawołał go i powiedział: Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządzania, bo już więcej nie będziesz mógł zarządzać.
6.SZCZEPAŃSKIPrzywoławszy go przeto, rzekł doń: Cóżto ja słyszę o tobie? Zdaj sprawę z włodarstwa twego, albowiem już dłużej nie możesz włodarzyć.
7.MARIAWICII przyzwał go i rzekł do niego: Cóż to słyszę o tobie? zdaj liczbę z włodarstwa twego, bo już więcej nie będziesz mógł włodarzyć.
8.BIESZK.ŁUK.1931Zawezwał go wiec i rzekł mu: Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z włodarstwa twego! Albowiem już dłużej w służbie mojej być nie możesz.
9.GRZYM1936Zawolał go więc i rzecze, do niego: Cóż to słyszę o tobie? zdaj sprawę z włodarstwa twego, bo już więcej rządzić nie będziesz.
10.DĄBR.WUL.1973I przywoławszy go rzekł mu: Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z włodarstwa twego, już bowiem nie będziesz mógł włodarzyć.
11.DĄBR.GR.1961I przywoławszy go rzekł mu: Cóż to o tobie słyszę? Zdaj sprawę z twego włodarstwa, już bowiem nie będziesz mógł włodarzyć.
12.TYSIĄCL.WYD5Przywołał więc go do siebie i rzekł mu: Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządzania, bo już nie będziesz mógł zarządzać.
13.BRYTYJKAI przywoławszy go, rzekł mu: Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego szafarstwa, albowiem już nie będziesz mógł nadal zarządzać.
14.POZNAŃSKAWezwawszy go zatem powiedział: Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twojej działalności, bo już nie będziesz dłużej zarządzał.
15.WARSZ.PRASKAZawołał go zatem i rzekł mu: Cóż to słyszę o tobie? Zdaj mi sprawę z twojego zarządzania, już bowiem nie będziesz mógł zarządzać [moimi dobrami].
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc zawołał go i mu powiedział: Co to słyszę o tobie? Zdaj rachunek z twojego zarządzania, bo nie możesz już rządzić.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITWezwał go zatem i powiedział: Dlaczego takie rzeczy słyszę o tobie? Przedstaw mi sprawozdanie z twojej działalności, bo nie możesz już dłużej kierować gospodarstwem.
18.TOR.PRZ.I gdy go zawołał, powiedział mu: Cóż to słyszę o tobie? Zdaj rachunek ze swojego zarządzania; gdyż nie będziesz mógł już zarządzać.