« Łuk 16:31 Ewangelia Łukasza 17:1 Łuk 17:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Rzekł lepak ku uczniom: Nie podobno jest aby nie przyszły obrażenia. Lecz biada przez kogo przyjdą.
2.WUJEK.1923I rzekł do uczniów swoich: Nie podobna jest, aby zgorszenia przyjść nie miały; lecz biada temu, przez kogo przychodzą.
3.RAKOW.NTI rzekł do uczniów: Niepodobna jest żeby nie miały przyść zgorszenia; lecz biada onemu przez ktogo przychodzą!
4.GDAŃSKA.1881I rzekł do uczniów: Nie można, aby zgorszenia przyjść nie miały; ale biada temu, przez którego przychodzą!
5.GDAŃSKA.2017I powiedział do uczniów: Nie jest możliwe, żeby nie przyszły zgorszenia, lecz biada temu, przez którego przychodzą!
6.SZCZEPAŃSKIA do uczniów swych rzekł: Nieuniknioną jest rzeczą, aby zgorszenia przyjść nie miały; lecz biada temu, przez kogo przychodzą;
7.MARIAWICII rzekł do uczniów Swoich: Niepodobna, aby nie miały przyjść zgorszenia, ale biada temu, przez kogo one przychodzą.
8.BIESZK.ŁUK.1931I rzekł Jezus do uczniów swoich: „Zgorszenia są wprawdzie nieuniknione; lecz biada temu, przez kogo przychodzą!
9.GRZYM1936I tak dalej mówił do uczniów swoich: Jest niemożliwe, żeby zgorszenia nie przyszły, ale biada temu, przez kogo przyjdą.
10.DĄBR.WUL.1973I rzekł do uczniów swoich: Niepodobna jest, aby zgorszenia przyjść nie miały, ale biada temu, przez kogo przychodzą.
11.DĄBR.GR.1961I rzekł do uczniów swoich: Niepodobna, aby zgorszenia przyjść nie miały, ale biada temu, przez kogo przychodzą.
12.TYSIĄCL.WYD5Rzekł znowu do swoich uczniów: Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia; lecz biada temu, przez którego przychodzą.
13.BRYTYJKAI rzekł do uczniów swoich: Niepodobna, by zgorszenia nie przyszły, lecz biada temu, przez którego przychodzą.
14.POZNAŃSKARzekł do swoich uczniów: - Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia, lecz biada temu, który je szerzy.
15.WARSZ.PRASKAI powiedział do swoich uczniów: Nie jest możliwe, żeby nie przyszły zgorszenia, lecz biada temu, przez którego przychodzą.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A do uczniów powiedział: Niemożliwe jest nie przyjść zgorszeniom, ale biada temu, poprzez którego przychodzą.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie powiedział do swoich uczniów: Nie da się uniknąć skandali, biada jednak temu, kto je wywołuje.
18.TOR.PRZ.2023I powiedział do uczniów: „Niemożliwe jest, aby nie miały przyjść zgorszenia; lecz biada temu, przez którego przychodzą!