« Łuk 17:13 Ewangelia Łukasza 17:14 Łuk 17:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A ujrzawszy rzekł im: szedszy ukażcie się offiarnikom. I stało się gdy szli, oczyścieni są.
2.WUJEK.1923Które gdy ujrzał, rzekł: Idźcie, okażcie się kapłanom. I stało się, gdy szli, byli oczyszczeni.
3.RAKOW.NTA ujźrzawszy rzekł im: Szedszy okażcie się Ofiarownikom. I sstało się gdy szli oni, oczyścieni byli.
4.GDAŃSKA.1881Które on ujrzawszy, rzekł im: Szedłszy okażcie się kapłanom. I stało się, gdy szli, że oczyszczeni są.
5.GDAŃSKA.2017Kiedy ich zobaczył, powiedział do nich: Idźcie, pokażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni.
6.SZCZEPAŃSKIA ujrzawszy {ich} rzekł <im>: Idźcie, pokażcie się kapłanom. I stało się, że podczas drogi zostali oczyszczeni.
7.MARIAWICIA ujrzawszy ich, rzekł: Idźcie, okażcie się kapłanom. I stało się, gdy szli, zostali oczyszczeni.
8.BIESZK.ŁUK.1931Skoro ich dostrzegł, rzekł im: „Idźcie, okażcie się kapłanom!”. A idąc do nich zostali oczyszczeni z trądu.
9.GRZYM1936A gdy ich zobaczył, rzekł: Idźcie, pokażcie się kapłanom. I stało się, iż w drodze odzyskali zdrowie.
10.DĄBR.WUL.1973A ujrzawszy ich rzekł: Idźcie, ukażcie się kapłanom. I stało się, gdy szli, że byli oczyszczeni.
11.DĄBR.GR.1961A ujrzawszy ich rzekł: Idźcie, ukażcie się kapłanom. I stało się, gdy szli, że byli oczyszczeni.
12.TYSIĄCL.WYD5Na ten widok rzekł do nich: Idźcie, pokażcie się kapłanom! A gdy szli, zostali oczyszczeni.
13.BRYTYJKAA gdy ich ujrzał, rzekł do nich: Idźcie, ukażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni.
14.POZNAŃSKAPowiedział im: - Pokażcie się kapłanom! I w drodze zostali oczyszczeni.
15.WARSZ.PRASKAA On, zobaczywszy ich, powiedział: Idźcie i pokażcie się kapłanom. Kiedy byli w drodze, zostali oczyszczeni.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy to ujrzał, powiedział im: Wyruszcie oraz pokażcie się kapłanom. Zatem kiedy się dokonało ich odejście, zostali oczyszczeni.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy Jezus ich zobaczył, polecił im: Idźcie, pokażcie się kapłanom. A kiedy oni szli, zostali oczyszczeni.
18.TOR.PRZ.2023I gdy ich zobaczył, powiedział im: „Idźcie, ukażcie się kapłanom.” I stało się, gdy odchodzili, że zostali oczyszczeni.