« Łuk 17:16 Ewangelia Łukasza 17:17 Łuk 17:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A odpowiedając Jesus rzekł: Nie dziesięćli oczyściło się (was?) A ona dziewięć gdzie?
2.WUJEK.1923A Jezus odpowiedziawszy, rzekł: Zaż nie dziesięć jest oczyszczonych, a dziewięć kędy są?
3.RAKOW.NTA Jezus odpowiedziawszy rzekł: Zaż nie dziesięć oczyścionych było? a oni dziewięć gdzie?
4.GDAŃSKA.1881A Jezus odpowiadając, rzekł: Zaż nie dziesięć jest oczyszczonych, a dziewięć kędy?
5.GDAŃSKA.2017Jezus zaś odezwał się: Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu?
6.SZCZEPAŃSKIJezus zaś odezwał się i rzekł: Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzież więc [jest] dziewięciu?
7.MARIAWICIA odpowiadając Jezus, rzekł: Izali nie dziesięciu ich zostało oczyszczonych? A dziewięciu gdzież są?
8.BIESZK.ŁUK.1931Zapytał wtedy Jezus: „Czyż nie zostało dziesięciu uzdrowionych? Gdzież jest dziewięciu innych?
9.GRZYM1936Jezus zaś tak się ozwał: Czyż nie dziesięciu zostało uzdrowionych? A dziewięciu gdzie jest?
10.DĄBR.WUL.1973A Jezus odpowiadając rzekł: Czyż nie dziesięciu było oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu?
11.DĄBR.GR.1961A Jezus odpowiedział: Czyż nie dziesięciu było oczyszczonych? Gdzież więc jest dziewięciu?
12.TYSIĄCL.WYD5Jezus zaś rzekł: Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu?
13.BRYTYJKAA Jezus odezwał się i rzekł: Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? A gdzie jest dziewięciu?
14.POZNAŃSKAJezus odpowiedział: - Czyż nie dziesięciu zostało uzdrowionych? Gdzież jest dziewięciu?
15.WARSZ.PRASKAJezus zaś odpowiadając rzekł: Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest jeszcze dziewięciu?
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc Jezus odpowiadając, rzekł: Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? A gdzie dziewięciu?
17.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy Jezus zapytał: Czy nie dziesięciu doznało oczyszczenia? Gdzie jest pozostałych dziewięciu?
18.TOR.PRZ.2023A Jezus w odpowiedzi, rzekł: „Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych, a gdzie jest dziewięciu?