« Łuk 17:1 Ewangelia Łukasza 17:2 Łuk 17:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Pożyteczniej jest jemu, gdyby żarna ośle włożono na szyję jego, i wrzuconoby do morza, niżeliby obraził jednego z małych tych.
2.WUJEK.1923Pożyteczniéj mu jest, gdyby młyński kamień zawieszono na szyjéj jego i wrzucono go w morze, niźliby miał zgorszyć jednego z tych malutkich.
3.RAKOW.NTPożyteczno jemu, gdyby młyna osłowego kamień włożony około szyje jego, i wrzuconyby był w morze, niźliby miał zgorszyć jednego z małych tych.
4.GDAŃSKA.1881Lepiej by mu było, aby młyński kamień zawieszony był na szyi jego, i wrzucony był w morze, niżby jednego z tych małych zgorszyć miał.
5.GDAŃSKA.2017Lepiej byłoby dla niego, gdyby zawieszono mu u szyi kamień młyński i wrzucono go do morza, niż żeby miał zgorszyć jednego z tych małych.
6.SZCZEPAŃSKItakiemuby pożyteczniej było, jeśliby uwiązano kamień młyński u szyi jego, i wrzucono go do morza, niż żeby miał zgorszyć jedno z tych maluczkich.
7.MARIAWICIPożyteczniej by mu było, gdyby kamień młyński zawieszono u szyi jego i tak był wrzucony w morze, niżby miał zgorszyć jednego z tych maluczkich.
8.BIESZK.ŁUK.1931Lepiejby my było, gdyby z kamieniem młyńskim u szyi leżał na dnie morza, niżby miał zgorszyć jedno z maluczkich, co tu stoją.
9.GRZYM1936Lepiejby mu było, gdyby mu kamień młyński u szyi uwieszono i strącono w morze, niżby miał zgorszyć choćby jedno z tych małych.
10.DĄBR.WUL.1973Lepiej by mu było, gdyby mu zawieszono kamień młyński u szyi jego i wrzucono go w morze, niż żeby miał zgorszyć jednego z tych maluczkich.
11.DĄBR.GR.1961Lepiej by mu było, gdyby mu zawieszono kamień młyński u szyi i wrzucono go w morze, niż żeby miał zgorszyć jednego z tych maluczkich.
12.TYSIĄCL.WYD5Byłoby lepiej dla niego, gdyby kamień młyński zawieszono mu u szyi i wrzucono go w morze, niż żeby miał być powodem grzechu dla jednego z tych małych. Uważajcie na siebie!
13.BRYTYJKALepiej by było dla niego, gdyby kamień młyński zawisł na szyi jego, a jego wrzucono do morza, niż żeby zgorszył jednego ż tych maluczkich.
14.POZNAŃSKALepiej, aby mu zawieszono kamień młyński na szyi i wrzucono do morza, niż żeby miał doprowadzić do złego jednego z tych maluczkich.
15.WARSZ.PRASKALepiej by mu było, gdyby mu uwiązano kamień młyński u szyi i rzucono go do morza, niż żeby miał zgorszyć jednego z tych maluczkich. Miejcie się na baczności.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Korzystniej mu jest, jeśli zostaje umocowany kamień młyński wokół jego szyi i jest rzucony w morze, niż by miał przywieźć do zgorszenia jednego z tych małych.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITWięcej by skorzystał, gdyby zawieszono mu u szyi kamień młyński i wrzucono go do morza, niż gdyby przez skandal przyczynił się do upadku jednego z tych najmniejszych.
18.TOR.PRZ.2023Lepiej by mu było, aby zawieszono ośli kamień młyński u jego szyi i wrzucono go w morze, niż żeby miał zgorszyć jednego z tych małych.