« Łuk 17:21 Ewangelia Łukasza 17:22 Łuk 17:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Rzekł lepak ku uczniom: przyjdą dni, gdy zażądacie jeden (dzień) ze dni syna człowieczego widzieć a nie ujrzycie.
2.WUJEK.1923I rzekł do uczniów swoich: Przyjdą dni, gdy będziecie żądali oglądać jeden dzień Syna człowieczego, a nie oglądacie.
3.RAKOW.NTA rzekł do uczniów: Przyjdą dni, gdy będziecie żądali jeden ze dni Syna człowieczego widzieć; a nie oglądacie.
4.GDAŃSKA.1881I rzekł do uczniów: Przyjdą dni, że będziecie żądać, abyście widzieli jeden dzień ze dni Syna człowieczego, ale nie oglądacie.
5.GDAŃSKA.2017A do uczniów powiedział: Przyjdzie czas, kiedy będziecie pragnęli zobaczyć jeden z dni Syna Człowieczego, ale nie zobaczycie.
6.SZCZEPAŃSKIRzekł też do uczniów {swych}: Nadejdą czasy, kiedy będziecie pragnęli zobaczyć jeden z dni Syna człowieczego, ale nie ujrzycie.
7.MARIAWICII rzekł do uczniów Swoich: Przyjdą dni, kiedy będziecie pragnąć widzieć jeden dzień Syna Człowieczego, a nie ujrzycie.
8.BIESZK.ŁUK.1931Potem rzekł Jezus uczniom swoim: „Przyjdą dni, gdy z wielkiem utęsknieniem będziecie pragnęli oglądać choć jeden z dni Syna człowieczego, a nie ujrzycie.
9.GRZYM1936Poczem tak mówił do uczniów swoich: Przyjdzie czas, kiedy choć jeden dzień zechcecie oglądać syna człowieczego, a nie zobaczycie.
10.DĄBR.WUL.1973I rzekł do uczniów swoich: Nadejdą czasy, że będziecie pragnęli widzieć jeden dzień Syna Człowieczego, a nie ujrzycie.
11.DĄBR.GR.1961I rzekł do uczniów: Nadejdą czasy, że będziecie pragnęli ujrzeć chociaż jeden dzień Syna Człowieczego, a nie ujrzycie.
12.TYSIĄCL.WYD5Do uczniów zaś rzekł: Przyjdzie czas, kiedy zapragniecie ujrzeć choćby jeden z dni Syna Człowieczego, a nie zobaczycie.
13.BRYTYJKARzekł też do uczniów: Przyjdą czasy, kiedy będziecie pragnęli widzieć jeden z dni Syna Człowieczego, a nie ujrzycie.
14.POZNAŃSKAA do uczniów rzekł: - Przyjdzie czas, kiedy zapragniecie zobaczyć chociaż jeden dzień Syna Człowieczego, a nie ujrzycie.
15.WARSZ.PRASKAPowiedział też do swoich uczniów: Przyjdą czasy, kiedy będziecie pragnęli zobaczyć choć jeden dzień Syna Człowieczego, lecz nie zobaczycie.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A do uczniów powiedział: Przyjdą czasy, że zapragniecie ujrzeć jeden z dni Syna Człowieka, a nie zobaczycie.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITPowiedział też do uczniów: Przyjdzie czas, gdy będziecie pragnęli zobaczyć jeden z dni Syna Człowieczego, lecz nie zobaczycie.
18.TOR.PRZ.2023A do uczniów powiedział: „Przyjdą dni, że będziecie pragnęli widzieć jeden z dni Syna Człowieczego, a nie ujrzycie.