« Łuk 17:25 Ewangelia Łukasza 17:26 Łuk 17:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A jako było we dni Noego, tak będzie i we dni syna człowieczego.
2.WUJEK.1923A jako się stało we dni Noego, takżeć będzie i we dni Syna człowieczego.
3.RAKOW.NTA jako było we dni Noego, tak będzie i we dni Syna człowieczego.
4.GDAŃSKA.1881A jako było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna człowieczego.
5.GDAŃSKA.2017A jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego:
6.SZCZEPAŃSKIA jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna człowieczego.
7.MARIAWICIA jako się stało we dni Noego, tak będzie i we dni Syna Człowieczego.
8.BIESZK.ŁUK.1931A jak się działo za dni Noego, tak też będzie za dni Syna człowieczego:
9.GRZYM1936Jak się stało za dni Noego, tak się też stanie za dni Syna człowieczego.
10.DĄBR.WUL.1973A jako się działo za dni Noego, tak też będzie w czasach Syna Człowieczego.
11.DĄBR.GR.1961A jak się działo za dni Noego, tak też będzie w czasach Syna Człowieczego.
12.TYSIĄCL.WYD5Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego:
13.BRYTYJKAA jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego.
14.POZNAŃSKAA jak było za czasów Noego, tak też będzie za czasów Syna Człowieczego.
15.WARSZ.PRASKAI jak było w czasach Noego, tak też będzie za dni Syna Człowieczego:
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A jak było w dniach Noego tak będzie i w dniach Syna Człowieka.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITI jak było za dni, gdy żył Noe, tak też będzie w dniach poprzedzających przyjście Syna Człowieczego.
18.TOR.PRZ.A tak, jak stało się za dni Noego, tak będzie i w dniach Syna Człowieczego.