« Łuk 17:26 Ewangelia Łukasza 17:27 Łuk 17:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jedli, pili, żenili się, wydawali (za mąż) aż do dnia którego Noe wszedł do skrzynie, i przyszedł potop, a zagubił wszytki.
2.WUJEK.1923Jedli i pili, żony pojmowali i za mąż wydawali aż do dnia, którego wszedł Noe do korabia, i przyszedł potop, i wytracił wszystkie.
3.RAKOW.NTJedli, pili, żenili się, i za mąż wydawali, aż do dnia którego wszedł Noe do Korabia; i przyszedł potop, i wytracił wszytkie.
4.GDAŃSKA.1881Jedli, pili, żenili się i za mąż wydawali aż do onego dnia, którego wszedł Noe do korabia, i przyszedł potop, a wytracił wszystkie.
5.GDAŃSKA.2017Jedli, pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, w którym Noe wszedł do arki; i nastał potop, i wszystkich wytracił.
6.SZCZEPAŃSKIJedli {i} pili, żenili się {i} wydawali za mąż aż do dnia, w którym Noe wszedł do korabia, i aż przyszedł potop i wygładził wszystkich.
7.MARIAWICIJedli i pili, żony pojmowali i za mąż wydawali aż do tego dnia, którego Noe wszedł do korabia; i przyszedł potop i wytracił wszystkich.
8.BIESZK.ŁUK.1931jedli i pili, pojmowali żony i zamąż wydawali córy aż do dnia, którego wszedł Noe do korabia, i rozszalał potop i wytracił wszystkich.
9.GRZYM1936Jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki; a potem przyszedł potop i zatracił wszystkich.
10.DĄBR.WUL.1973Jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki. I przyszedł potop, i wytracił wszystkich.
11.DĄBR.GR.1961Jedli, pili, żenili się, za mąż wydawali – aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki. I przyszedł potop i wytracił wszystkich.
12.TYSIĄCL.WYD5jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki; a przyszedł potop i wygubił wszystkich.
13.BRYTYJKAJedli, pili, żenili się i za mąż wychodzili aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nastał potop, i wytracił wszystkich.
14.POZNAŃSKAJedli, pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, w którym Noe wszedł do arki. I przyszedł potop, i wszystkich wygubił.
15.WARSZ.PRASKAjedli, pili, żenili się, wychodziły za mąż – aż do chwili, kiedy to Noe wszedł do arki. Potem przyszedł potop i zniszczył wszystkich.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jedli, pili, żenili się, za mąż wydawali, aż do owego dnia, gdy Noe wszedł do arki, i przyszedł potop oraz wszystkich wygubił.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITLudzie jedli wtedy i pili, żenili się i wydawali za mąż aż do dnia, gdy Noe wszedł do arki i nastał potop - i wszyscy zginęli.
18.TOR.PRZ.2023Jedli, pili, zaślubiali i były zaślubiane aż do tego dnia, kiedy wszedł Noe do arki i przyszedł potop, i wygubił wszystkich.