« Łuk 17:28 Ewangelia Łukasza 17:29 Łuk 17:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz którego dnia wyszedł Lot z Sodomy, szedł (jako) deszcz ogień i siarka z nieba, i potracił wszytki.
2.WUJEK.1923A którego dnia wyszedł Lot z Sodomy, spadł deszcz ognisty i siarczysty z nieba i wytracił wszystkie.
3.RAKOW.NTA którego dnia wyszedł Lot od Sodomów, spadł ogień i siarka z nieba, i wytracił wszytkie.
4.GDAŃSKA.1881Ale dnia tego, gdy wyszedł Lot z Sodomy, spadł jako deszcz ogień z siarką z nieba, i wytracił wszystkie.
5.GDAŃSKA.2017Lecz tego dnia, gdy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wszystkich wytracił.
6.SZCZEPAŃSKIW dniu zaś, w którym Lot opuścił Sodomę, spadł ogień z siarką, jako deszcz z nieba, i wygładził wszystkich.
7.MARIAWICIa tego dnia, którego Lot wyszedł z Sodomy, spadł deszcz siarczysty i ognisty z nieba i wytracił wszystkich.
8.BIESZK.ŁUK.1931Tegoż zaś dnia, gdy Lot opuścił Sodomę, spadł deszcz ognisty i siarczysty z nieba i wytracił wszystkich.
9.GRZYM1936A tego dnia, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, deszcz ognia i siarki spadł z nieba i wszystko zatracił.
10.DĄBR.WUL.1973Ale dnia tego, gdy wyszedł Lot z Sodomy, spadł z nieba, niby deszcz, ogień siarczysty i wytracił wszystkich.
11.DĄBR.GR.1961Ale tego dnia, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba, niby deszcz, ogień siarczysty i wytracił wszystkich.
12.TYSIĄCL.WYD5lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wygubił wszystkich;
13.BRYTYJKAA w dniu kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba ogień z siarką i wytracił wszystkich.
14.POZNAŃSKAale w dniu, w którym Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wszystkich wygubił.
15.WARSZ.PRASKATego zaś dnia, kiedy to Lot wyszedł z Sodomy, spadły z nieba ogień i siarka i wytraciły wszystkich.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale tego dnia, którego Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki, oraz wszystkich wygubił.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITaż w dniu, gdy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba ogień z siarką - i wszyscy zginęli.
18.TOR.PRZ.2023Ale tego dnia, gdy wyszedł Lot z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki, i wygubił wszystkich;