« Łuk 17:2 Ewangelia Łukasza 17:3 Łuk 17:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ostrzegajcie się: Jeśli zgrzeszy brat twój strofuj go, a jeśli się pokaje, odpuść mu.
2.WUJEK.1923Miejcież się na pieczy. Jeźliby twój brat zgrzeszył przeciw tobie, strofuj go: a jeźliby żałował, odpuść mu.
3.RAKOW.NTStrzeżcie samych siebie. A jeśliby zgrzeszył przeciw tobie brat twój, zfukaj go; a jeśliby się kajał, odpuść mu.
4.GDAŃSKA.1881Miejcież się na pieczy. A jeźliby zgrzeszył przeciwko tobie brat twój, strofuj go, a jeźliby się upamiętał, odpuść mu.
5.GDAŃSKA.2017Miejcie się na baczności. Jeśli twój brat zgrzeszy przeciwko tobie, strofuj go, a jeśli żałuje, przebacz mu.
6.SZCZEPAŃSKIUważajcie na siebie! Gdy zgrzeszy brat twój {przeciw tobie}, upomnij go; a jeśli będzie żałował, przebacz mu.
7.MARIAWICIMiejcież się na baczności. Jeśli zgrzeszy przeciwko tobie brat twój, strofuj go, i jeśliby tego żałował, odpuść mu.
8.BIESZK.ŁUK.1931Tego się strzeżcie! Gdy zawini brat twój, upomnij go; a gdy żałuje, przebacz mu!
9.GRZYM1936Pilnujcie siebie. Jeśli brat twój przeciw tobie zgrzeszy, upomnij go; a jeśli żałować będzie, przebacz mu.
10.DĄBR.WUL.1973Miejcie się na baczności. Jeśliby brat twój zgrzeszył przeciw tobie, upomnij go, a gdyby żałował, odpuść mu.
11.DĄBR.GR.1961Miejcie się na baczności. Jeśliby zgrzeszył brat twój, upomnij go, a gdyby żałował, odpuść mu.
12.TYSIĄCL.WYD5Jeśli brat twój zawini, upomnij go; i jeśli będzie żałował, przebacz mu.
13.BRYTYJKAMiejcie się na baczności. Jeśliby zgrzeszył twój brat, strofuj go, a jeśli się upamięta, odpuść mu.
14.POZNAŃSKAMiejcie się na baczności! Jeśli twój brat zgrzeszy, upomnij go. A jeśli żałuje, przebacz mu.
15.WARSZ.PRASKAJeżeli twój brat dopuści się czegoś przeciw tobie, upomnij go: jeśli będzie żałował swego czynu, przebacz mu.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Uważajcie na siebie. A jeżeli przeciwko tobie zawinił twój brat skarć go, a jeśliby odczuł skruchę daruj mu winę.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITUważajcie na siebie. Jeśli twój brat zgrzeszy, upomnij go, a jeśli się opamięta, wybacz mu.
18.TOR.PRZ.2023Uważajcie na siebie. A jeśliby zgrzeszył przeciwko tobie twój brat, upomnij go; a jeśli się upamięta, odpuść mu.