« Łuk 17:34 Ewangelia Łukasza 17:35 Łuk 17:36 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Dwie będą mielące pospołu, jedna pochwycona będzie, a druga zostawiona.
2.WUJEK.1923Dwie będą mleć społu: jedne wezmą, a drugą zostawią. Dwaj na polu: jeden będzie wzięt, a drugi zostawion.
3.RAKOW.NTDwie będą mielące społu; jedna wzięta będzie, a druga zostawiona będzie.
4.GDAŃSKA.1881Dwie będą mleć z sobą; jedna wzięta będzie, a druga zostawiona.
5.GDAŃSKA.2017Dwie będą mleć razem, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona.
6.SZCZEPAŃSKIDwie będą mełły razem: jedną wezmą, a drugą zostawią. {Dwaj <będą> na roli; jednego wezmą, a drugiego zostawią}.
7.MARIAWICIDwie będą mleć razem: jedną wezmą, a drugą zostawią.
8.BIESZK.ŁUK.1931Dwie służące mleć będą razem: jedną wezmą na zbawienie, a drugą zostawią na potępienie.
9.GRZYM1936Dwie mleć będą razem; jedną wezmą a drugą zostawią. Dwóch będzie na polu: jednego wezmą, drugiego zostawią.
10.DĄBR.WUL.1973dwie będą mełły razem, jedna będzie wzięta, a druga zostanie; dwóch będzie na polu, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony.
11.DĄBR.GR.1961dwie będą mełły razem, jedna będzie wzięta, a druga zostanie.
12.TYSIĄCL.WYD5Dwie będą razem mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, a druga zostawiona.
13.BRYTYJKADwie mleć będą na jednym miejscu, jedna będzie zabrana, a drugą pozostawiona.
14.POZNAŃSKADwie (kobiety) będą mleć razem: jedna będzie zabrana, a druga zostanie.
15.WARSZ.PRASKADwie kobiety będą obracały żarna: jedną zabiorą, a druga pozostanie. [
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dwie będą mielące na tym samym; jedna zostanie wzięta do siebie, a druga zostanie pominięta.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITDwie mleć będą obok siebie: jedna zostanie zabrana, druga pozostawiona.
18.TOR.PRZ.Dwie będą mleć na tym samym miejscu; jedna zostanie zabrana, a druga zostanie pozostawiona.