« Łuk 18:27 Ewangelia Łukasza 18:28 Łuk 18:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Rzekł lepak Piotr: Oto my ostawili wszytko, a za tobą pośliśmy.
2.WUJEK.1923I rzekł Piotr: Oto my opuściliśmy wszystko, a szliśmy za tobą.
3.RAKOW.NTI rzekł Piotr: Oto my opuściliśmy wszytkie rzeczy, i szliśmy za tobą.
4.GDAŃSKA.1881I rzekł Piotr: Otośmy my opuścili wszystko, a poszliśmy za tobą.
5.GDAŃSKA.2017Wówczas Piotr powiedział: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą.
6.SZCZEPAŃSKIPiotr tedy przemówił: Otośmy opuścili {wszystko} <nasze>, i poszli za Tobą!
7.GRZYM1936I rzekł mu Piotr: Otośmy opuścili wszystko i poszliśmy za tobą.
8.DĄBR.WUL.1973I rzekł Piotr: Otośmy opuścili wszystko i poszli za tobą.
9.TYSIĄCL.WYD5Wówczas rzekł Piotr: Oto my, opuściwszy swoją własność, poszliśmy za Tobą.
10.BRYTYJKAA Piotr rzekł: Oto my opuściliśmy, co było nasze, a poszliśmy za tobą.
11.POZNAŃSKAOdezwał się Piotr: - Oto opuściliśmy wszystko, cośmy mieli i poszliśmy za Tobą.
12.WARSZ.PRASKAPiotr zaś powiedział: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Piotr powiedział: Oto my wszystko opuściliśmy i zaczęliśmy ci towarzyszyć.
14.EIB.BIBLIA.2016Wtedy odezwał się Piotr: Spójrz, my opuściliśmy to, co nasze, i poszliśmy za Tobą.
15.TOR.NOWE.PRZ.A Piotr powiedział: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą.