« Łuk 18:2 Ewangelia Łukasza 18:3 Łuk 18:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A wdowa niektóra była w mieście onem, i przychadzała do niego, mówiąc: Obroń mię od sprzecznika mego.
2.WUJEK.1923A w onem mieście była jedna wdowa, i chodziła do niego, mówiąc: Uczyń mi sprawiedliwość z przeciwnika mego.
3.RAKOW.NTA wdowa była w mieście onymże; i chodziła do niego mówiąc: Oswobodź mię od przeciwnika mego.
4.GDAŃSKA.1881Była też wdowa w temże mieście, która przychodziła do niego, mówiąc: Pomścij się krzywdy mojej nad przeciwnikiem moim.
5.GDAŃSKA.2017Była też w tym mieście wdowa, która przychodziła do niego i mówiła: Pomścij moją krzywdę na moim przeciwniku.
6.SZCZEPAŃSKIW temże zaś mieście była {pewna} wdowa, która do niego chodziła, mówiąc: Weź mię w obronę przed moim przeciwnikiem.
7.MARIAWICIByła też jedna wdowa w temże mieście. Ta przychodziła do niego, mówiąc: (Uczyń mi sprawiedliwość i) wyzwól mię od przeciwnika mego.
8.BIESZK.ŁUK.1931A była w temże mieście wdowa. Ta zachodziła do niego wielokrotnie z prośbą: Ujmij się za mną przeciw mojemu krzywdzicielowi.
9.GRZYM1936Była też w tem mieście wdowa, która naprzykrzała mu się i prosiła go: Wymierz mi sprawiedliwość na nieprzyjacielu moim.
10.DĄBR.WUL.1973Była też w owym mieście wdowa jedna, która przychodziła do niego mówiąc: Weź mię w obronę wobec przeciwnika mego.
11.DĄBR.GR.1961Była też w owym mieście wdowa, która przychodziła do niego mówiąc: Weź mnie w obronę wobec mego przeciwnika.
12.TYSIĄCL.WYD5W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: Obroń mnie przed moim przeciwnikiem!
13.BRYTYJKAByła też w owym mieście pewna wdowa, która go nachodziła i mówiła: Weź mię w obronę przed moim przeciwnikiem.
14.POZNAŃSKAByła też w tym mieście wdowa i przychodziła do niego prosząc: Obroń mnie przed moim przeciwnikiem.
15.WARSZ.PRASKAI żyła w tym mieście również pewna wdowa. Przychodziła do niego i mówiła: Weź mnie w obronę przed moim przeciwnikiem.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale była w tym mieście wdowa i przychodziła do niego, mówiąc: Weź mnie w obronę z powodu mego przeciwnika.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITMieszkała tam też pewna wdowa. Ta nachodziła go i prosiła: Obroń mnie przed moim przeciwnikiem.
18.TOR.PRZ.2023Była też w tym mieście pewna wdowa, która przychodziła do niego, mówiąc: Wymierz mi sprawiedliwość wobec mojego przeciwnika.