« Łuk 18:42 Ewangelia Łukasza 18:43 Łuk 19:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I natychmiast przejrzał, i poszedł za nim, sławiąc Boga, a wszytek lud ujrzawszy dał chwałę Bogu.
2.WUJEK.1923I natychmiast przejrzał i szedł za nim, wielbiąc Boga. A lud wszystek widząc, dawał chwałę Bogu.
3.RAKOW.NTI natychmiast przejźrzał, i szedł za nim sławiąc Boga; a wszytek lud ujźrzawszy, dawał chwałę Bogu.
4.GDAŃSKA.1881I zarazem przejrzał, i szedł za nim, wielbiąc Boga. Co wszystek lud widząc, dał chwałę Bogu.
5.GDAŃSKA.2017Zaraz też odzyskał wzrok i szedł za nim, wielbiąc Boga. A wszyscy ludzie, widząc to, oddawali chwałę Bogu.
6.SZCZEPAŃSKII natychmiast przejrzał, i szedł za Nim, wielbiąc Boga. Wszystek zaś lud, widząc to, oddał chwałę Bogu.
7.MARIAWICII natychmiast przejrzał i szedł za Nim, wielbiąc Boga. I wszystek lud ujrzawszy to, oddał chwałę Bogu.
8.BIESZK.ŁUK.1931I przejrzał natychmiast. I szedł za Jezusem z wdzięcznego serca, wielbiąc Boga, A wszystek lud, który to widział, wysławiał Boga.
9.GRZYM1936I natychmiast przejrzał a idąc za nim, wysławiał Boga. Cały też lud, widząc to, oddał chwalę Bogu.
10.DĄBR.WUL.1973I natychmiast przejrzał, i szedł za nim, wielbiąc Boga. A cały lud, widząc to, oddał chwałę Bogu.
11.DĄBR.GR.1961I natychmiast przejrzał, i szedł za nim, wielbiąc Boga. A cały lud, widząc to, oddał Bogu chwałę.
12.TYSIĄCL.WYD5Natychmiast przejrzał i szedł za Nim, wielbiąc Boga. Także cały lud, który to widział, oddał chwałę Bogu.
13.BRYTYJKAI zaraz odzyskał wzrok, i szedł za nim, wielbiąc Boga. A cały lud, ujrzawszy to, oddał chwałę Bogu.
14.POZNAŃSKANatychmiast odzyskał wzrok i szedł za Nim, wielbiąc Boga. A cały lud, który to widział, chwalił Boga.
15.WARSZ.PRASKAI natychmiast przejrzał i ruszył za Nim, wychwalając Boga. A wszystek lud, widząc to, oddawał chwałę Bogu.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaraz też przejrzał oraz szedł za nim, wielbiąc Boga. Co kiedy cały lud to zobaczył oddał chwałę Bogu.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITI niewidomy natychmiast odzyskał wzrok, po czym ruszył za Jezusem i chwalił Boga. A cały lud, na widok tego, co się stało, oddał Bogu cześć.
18.TOR.PRZ.2023I natychmiast przejrzał, i podążał za Nim, chwaląc Boga. A cały lud widząc to, oddał chwałę Bogu.