« Łuk 18:4 Ewangelia Łukasza 18:5 Łuk 18:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wszakoż iż mi dokucza wdowa ta, obronię ją, aby na koniec przyszedszy nie zagłuszyła mię.
2.WUJEK.1923Wszakóż, iż mi się uprzykrza ta wdowa, uczynię jéj sprawiedliwość, aby na ostatek przyszedłszy, nie lżyła mię.
3.RAKOW.NTWszakoż dla tego iż mi zadaje pracą wdowa ta, oswobodzę ją; aby na koniec przychodząc nie dokuczała mi.
4.GDAŃSKA.1881Wszakże iż mi się uprzykrza ta wdowa, pomszczę się krzywdy jej, aby na ostatek przyszedłszy, nie była mi ciężką.
5.GDAŃSKA.2017To jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, pomszczę jej krzywdę, aby już nie przychodziła i nie zadręczała mnie.
6.SZCZEPAŃSKIale, ponieważ ta wdowa mi się naprzykrza, wezmę ją w obronę, aby wkońcu nie przyszła i nie wypoliczkowała mię.
7.MARIAWICIwszakże ponieważ mi się uprzykrza ta wdowa, (uczynię jej sprawiedliwość i) wyzwolę ją, aby naostatek przyszedłszy, nie lżyła mię.
8.BIESZK.ŁUK.1931a przecież, ponieważ mi się ona wdowa naprzykrza, ujmę się za nią; bo gotowa mnie jeszcze w końcu spoliczkować”.
9.GRZYM1936wszakże dla natręctwa tej wdowy, wymierzę jej sprawiedliwość, żeby mnie w końcu nie znieważyła.
10.DĄBR.WUL.1973jednak że uprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, aby snadź w końcu nie przyszła i nie zelżyła mnie.
11.DĄBR.GR.1961jednak że uprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, aby mnie tym przychodzeniem nie zadręczyła.
12.TYSIĄCL.WYD5to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie nachodziła mnie bez końca i nie zadręczała mnie.
13.BRYTYJKAJednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, by w końcu nie przyszła i nie uderzyła mnie w twarz.
14.POZNAŃSKAto jednak obronię tę wdowę, bo mi się naprzykrza, aby w końcu nie przyszła i nie znieważyła mnie.
15.WARSZ.PRASKAto jednak, ponieważ tak mnie ta wdowa nachodzi, będę jej bronił. Bo wreszcie przyjdzie jeszcze i spoliczkuje mnie.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.w istocie, z powodu sprawiania mi przykrości przez tą wdowę wezmę ją w obronę, by przychodząc, nie dokuczała mi do końca.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITobronię tę wdowę, bo mi się naprzykrza. Niech nie przychodzi bez końca i niech nie zawraca mi głowy.
18.TOR.PRZ.2023To jednak, ponieważ ta wdowa przysparza mi trudności, wymierzę jej sprawiedliwość, aby w końcu nie przyszła i nie uderzyła mnie w twarz .”