« Łuk 19:10 Ewangelia Łukasza 19:11 Łuk 19:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A gdy oni słuchali tego, idąc rzekł podobieństwo, iż blisko był Jeruzalem, też iż oni mnimali, żeby się natychmiast miało królestwo Boże okazać.
2.WUJEK.1923Gdy oni tego słuchali, dokładając, powiedział podobieństwo, dlatego, że był blizko Jeruzalem, a iż mniemali, że się wnet królestwo Boże okazać miało.
3.RAKOW.NTA gdy słuchali oni tych rzeczy, dokładając powiedział przypowieść, dla tego że blisko był Jeruzalem, a iż mniemali oni, że się natychmiast miało ono królestwo Boże okazać.
4.GDAŃSKA.1881Tedy gdy oni słuchali, mówiąc dalej powiedział im podobieństwo, dlatego że był blisko od Jeruzalemu, a iż oni mniemali, że się wnet królestwo Boże objawić miało.
5.GDAŃSKA.2017A gdy oni tego słuchali, opowiedział im dodatkowo przypowieść, dlatego że był blisko Jerozolimy, a oni myśleli, że wnet ma się objawić królestwo Boże.
6.SZCZEPAŃSKI<A> gdy oni tego słuchali, powiedział jeszcze jedną przypowieść; <sam> bowiem znajdował się blizko Jerozolimy, a <oni> mniemali, że królestwo Boże natychmiast się ujawni.
7.MARIAWICIA gdy oni tego słuchali, dokładając powiedział przypowieść, przeto że był blizko Jeruzalem i ponieważ mniemali, że się rychło miało okazać Królestwo Boże.
8.BIESZK.ŁUK.1931Słuchającym go dołączył Jezus jeszcze jedną przypowieść, ponieważ był już niedaleko Jerozolimy, a oni mniemali, że królestwo Boże niebawem się ujawni.
9.GRZYM1936Gdy oni temu się przysłuchiwali, powiedział im jeszcze inną przypowieść już to dlatego, że był niedaleko od Jerozolimy, już dlatego, że, według ich przekonania, niebawem miało się okazać królestwo Boże.
10.DĄBR.WUL.1973Gdy oni tego słuchali, powiedział im nadto przypowieść, dlatego że był blisko Jerozolimy, a oni mniemali, że Królestwo Boże objawi się niebawem.
11.DĄBR.GR.1961A kiedy tego słuchali, powiedział im nadto przypowieść, dlatego że był blisko Jerozolimy, a oni mniemali, że Królestwo Boże objawi się niebawem.
12.TYSIĄCL.WYD5Gdy tego słuchali, dodał jeszcze przypowieść, ponieważ był blisko Jeruzalem, a oni myśleli, że królestwo Boże zaraz się zjawi.
13.BRYTYJKAA gdy oni tego słuchali, powiedział im dodatkowo podobieństwo, dlatego że był blisko Jerozolimy, a oni mniemali, że wkrótce ma się objawić Królestwo Boże.
14.POZNAŃSKAKiedy tego słuchali, opowiedział jeszcze przypowieść, był już bowiem blisko Jeruzalem, a im się wydawało, że natychmiast objawi się królestwo Boże.
15.WARSZ.PRASKAGdy oni przysłuchiwali się tym słowom – było już blisko Jerozolimy, a oni jeszcze sądzili, że wkrótce nadejdzie królestwo Boże – opowiedział im jeszcze taką oto przypowieść:
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy oni to pojmowali, mówiąc dalej, powiedział podobieństwo dlatego, że był blisko Jerozolimy, a im się wydawało, że natychmiast ma się objawić Królestwo Boga.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy oni tego słuchali, dodał jeszcze przypowieść, gdyż był blisko Jerozolimy, a oni myśleli, że zaraz objawi się Królestwo Boże.
18.TOR.PRZ.2023A gdy oni słuchali tego, dodał jeszcze to podobieństwo, dlatego że był blisko Jerozolimy, a im wydawało się, że już zaraz ma się ukazać Królestwo Boże.