« Łuk 19:19 Ewangelia Łukasza 19:20 Łuk 19:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A drugi przyszedł mówiąc: panie, oto grzywna twoja którąm miał zachowaną w chuście.
2.WUJEK.1923A drugi przyszedł, mówiąc: Panie! oto grzywna twoja, którąm miał zachowaną w chustce;
3.RAKOW.NTA drugi przyszedł, mówiąc: Panie! oto grzywna twoja, którąm miał odłożoną w chustce.
4.GDAŃSKA.1881A inszy przyszedł, mówiąc: Panie! oto grzywna twoja, którąm miał schowaną w chustce;
5.GDAŃSKA.2017A inny przyszedł i powiedział: Panie, oto twoja grzywna, którą miałem schowaną w chustce.
6.SZCZEPAŃSKIInny w końcu przyszedł, mówiąc: Panie, oto mina twoja, którą miałem przechowaną w chustce.
7.MARIAWICIA inny przyszedłszy jął mówić: Panie, oto grzywna twoja, którąm miał zawiązaną w chustce,
8.BIESZK.ŁUK.1931Nakoniec przyszedł trzeci i powiedział: Panie, oto twój funt! Owinąłem go chustą i przechowałem.
9.GRZYM1936Przyszedł i trzeci i rzekł: Panie, oto grzywna twoja, którą ci przechował w chustce.
10.DĄBR.WUL.1973A inny przyszedł mówiąc: Oto twoja mina, którą miałem schowaną w chustce;
11.DĄBR.GR.1961A inny przyszedł mówiąc: Panie, oto twoja mina, którą miałem schowaną w chuście;
12.TYSIĄCL.WYD5Następny przyszedł i rzekł: Panie, oto twoja mina, którą trzymałem zawiniętą w chustce.
13.BRYTYJKAA inny przyszedł i rzekł: Panie, oto mina twoja, którą trzymałem w chustce.
14.POZNAŃSKAInny zaś przyszedł i powiedział: Panie, oto twoja mina. Trzymałem ją schowaną w chustce,
15.WARSZ.PRASKAWreszcie jeszcze inny przyszedł i powiedział: Panie, oto mina twoja. Miałem ją schowaną w chustce.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przyszedł też pozostały, mówiąc: Panie, oto twoja mina, którą miałem odłożoną w chustce,
17.EIB.BIBLIA.2016.LITKolejny sługa natomiast przyszedł z wyznaniem: Panie, oto część, którą mi powierzyłeś. Trzymałem ją w chustce,
18.TOR.PRZ.2023A inny przyszedł, mówiąc: Panie! Oto twoja mina, którą miałem odłożoną w chustce,