« Łuk 19:21 Ewangelia Łukasza 19:22 Łuk 19:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A (on) mówi mu: Ztwoich ust ciebie sądzę złościwy sługo, wiedziałeś iż ja człowiek srogi jestem, biorący gdzie nie położyłem i żnący gdzie nie siałem.
2.WUJEK.1923Rzekł mu: Z ust twych sądzę cię, zły sługo! wiedziałeś, żem ja jest człowiek srogi, biorąc, czegom nie położył, i żnąc, czegom nie siał.
3.RAKOW.NTA mówi mu: Z ust twych sądzę cię, zły sługo; wiedziałeś, że ja człowiek srogi jestem, biorąc czegom nie położył, i żnąc czegom nie siał;
4.GDAŃSKA.1881Tedy mu rzekł: Z ust twoich sądzę cię, zły sługo! Wiedziałeś, żem ja jest człowiek srogi, który biorę, czegom nie położył, a żnę, czegom nie siał.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy mu odpowiedział: Na podstawie twoich słów osądzę cię, zły sługo. Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym, który bierze, czego nie położył, i żnie, czego nie posiał.
6.SZCZEPAŃSKIOdpowiada mu: Z ust twych cię sądzę, zły sługo! Wiedziałeś, żem człowiek srogi? że biorę, czego nie złożyłem, a żnę, czegom nie posiał?
7.MARIAWICIRzekł do niego: Z ust twoich, zły sługo, cię osądzę: Wiedziałeś, żem jest człowiek srogi, że biorę czegom nie położył, i żnę czegom nie siał:
8.BIESZK.ŁUK.1931Odpowiedział mu pan: Podług własnych słów twoich wydaję na ciebie wyrok, sługo leniwy! Wiedziałeś, że jestem panem srogim, że odbieram, czegom nie wniósł i żnę, czegom nie siał.
9.GRZYM1936Odpowiedział mu: Z własnych twych ust sądzę cię, sługo niedobry. Wiedziałeś przecież, żem jest srogi, że biorę, gdziem nie kładł i koszę, gdziem nie siał.
10.DĄBR.WUL.1973Rzekł mu: Ze słów twych sądzę cię, zły sługo. Wiedziałeś, żem człowiek surowy, że biorę, czegom nie położył, i żnę, czegom nie posiał.
11.DĄBR.GR.1961Odpowiedział mu: Ze słów twych sądzę cię, zły sługo! Wiedziałeś, żem człowiek surowy, że biorę, czego nie położyłem, i żnę, czego nie posiałem.
12.TYSIĄCL.WYD5Odpowiedział mu: Według słów twoich sądzę cię, zły sługo! Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym: biorę, gdzie nie położyłem, i żnę, gdziem nie posiał.
13.BRYTYJKARzecze do niego: Na podstawie twoich słów osądzę cię, sługo zły. Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym; biorę, czego nie położyłem, i żnę, czego nie posiałem.
14.POZNAŃSKAMówi mu: Zły sługo, osądzę cię według twoich własnych słów. Wiedziałeś, że jestem srogi, że biorę to, czegom nie położył, i zbieram czegom nie posiał.
15.WARSZ.PRASKARzekł mu wtedy: Sługo niegodziwy, będę cię sądził [według tego, co wyszło] z twych własnych ust. Otóż wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym, że biorę stamtąd, gdzie nie położyłem, zbieram tam, gdzie nie zasiałem.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mówi mu: Z twoich ust cię sądzę, zły sługo. Wiedziałeś, że ja jestem człowiekiem surowym, który usuwa, czego nie postawił oraz żnie, czego nie siał?
17.EIB.BIBLIA.2016.LITA pan na to: Osądzę cię na podstawie twoich własnych słów, zły sługo. Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym, że biorę, czego nie położyłem, i żnę, czego nie posiałem.
18.TOR.PRZ.2023Wtedy powiedział mu: Na podstawie twoich słów sądzę ciebie, zły sługo! Wiedziałeś, że jestem człowiekiem srogim, podnoszę, czego nie położyłem, i żnę, czego nie zasiałem;