« Łuk 19:22 Ewangelia Łukasza 19:23 Łuk 19:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A dlaczego nie dałeś śrebra mojego na lichwę, a ja przyszedszy, wziąłbym je zlichwą
2.WUJEK.1923A przeczżeś nie dał pieniędzy moich na bank, abych ja przyjechawszy, z lichwą je był wżdam wyciągnął?
3.RAKOW.NTA dla czegoś nie dał srebra mego na lichfę, a przyszedszy ja, z lichfąbych był wyciągnął je.
4.GDAŃSKA.1881Przeczżeś tedy nie dał srebra mego do lichwiarzy? a ja przyszedłszy, wziąłbym je był z lichwą.
5.GDAŃSKA.2017Dlaczego więc nie dałeś moich pieniędzy do banku, abym po powrocie odebrał je z zyskiem?
6.SZCZEPAŃSKIDlaczegóż więc nie dałeś mych pieniędzy do banku, a ja po powrocie pobrałbym je, oczywiście z procentem.
7.MARIAWICIczemużeś tedy nie dał pieniędzy moich na stół wymienny, a ja przyszedłszy, z pewnościąbym je z lichwą odebrał?
8.BIESZK.ŁUK.1931Czemuż to pieniędzy moich nie dałeś do banku? Powróciwszy, byłbym je wycofał z odsetkami.
9.GRZYM1936Czemuś więc nie oddał pieniędzy do banku, abym je po powrocie mógł odebrać z zyskiem?
10.DĄBR.WUL.1973A czemuś to nie dał pieniędzy moich do banku, abym po powrocie mógł ich zażądać z procentem?
11.DĄBR.GR.1961Czemuś tedy nie dał pieniędzy moich do banku, abym po powrocie mógł ich zażądać z procentem?
12.TYSIĄCL.WYD5Czemu więc nie dałeś moich pieniędzy do banku? A ja po powrocie byłbym je z zyskiem odebrał.
13.BRYTYJKADlaczego więc nie dałeś pieniędzy moich do banku? Po powrocie miałbym je z zyskiem?
14.POZNAŃSKADlaczego więc nie dałeś moich pieniędzy do banku, abym po powrocie odebrał je z zyskiem.
15.WARSZ.PRASKACzemuż nie oddałeś moich pieniędzy do wspólnej kasy, żebym, gdy wrócę, mógł je podjąć z zyskiem?
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc dlaczego nie dałeś moich pieniędzy na stół bankiera? A ja bym przyszedł i wziął je z zyskiem.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITDlaczego więc nie wpłaciłeś moich pieniędzy do banku? Po powrocie podjąłbym je z zyskiem!
18.TOR.PRZ.2023Dlaczego więc nie oddałeś mojego srebra do banku? A ja po powrocie podjąłbym je z odsetkami.