« Łuk 19:24 Ewangelia Łukasza 19:25 Łuk 19:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I rzekli mu: Panie, ma dziesięć grzywien.
2.WUJEK.1923I rzekli mu: Panie! ma dzisięć grzywien.
3.RAKOW.NTI rzekli mu: Panie, ma dziesięć grzywien.
4.GDAŃSKA.1881I rzekli mu: Panie! mać dziesięć grzywien.
5.GDAŃSKA.2017Odpowiedzieli mu: Panie, ma już dziesięć grzywien.
6.SZCZEPAŃSKIPowiedziano mu jednak: Panie, on już ma dziesięć min.
7.BIESZK.ŁUK.1931A ci wzdragali się, przypominając: Panie, przecież ten ma już dziesięć funtów.
8.GRZYM1936Na co mu odpowiedzili: Panie, przecież już ma dziesięć.
9.DĄBR.WUL.1973I rzekli mu: Panie, ma przecież dziesięć min.
10.DĄBR.GR.1961I rzekli mu: Panie, ma przecież dziesięć min.
11.TYSIĄCL.WYD5Odpowiedzieli mu: Panie, ma już dziesięć min.
12.BRYTYJKAA oni rzekli do niego: Panie, ma już dziesięć min.
13.POZNAŃSKAPowiedzieli Mu: Panie, on ma już dziesięć min.
14.WARSZ.PRASKAA oni powiedzieli: Panie, ma już przecież dziesięć min.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem mu powiedzieli: Panie, przecież ma dziesięć min!
16.EIB.BIBLIA.2016.LITOni na to: Panie, przecież on już ma dziesięć części.
17.TOR.NOWE.PRZ.I powiedzieli mu: Panie! Ma dziesięć min.