« Łuk 19:2 Ewangelia Łukasza 19:3 Łuk 19:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I szukał widzieć Jesusa kto jest, a nie mógł przed tłumem, iż wyrostem mały był,
2.WUJEK.1923I starał się, aby widział Jezusa, coby zacz był: a nie mógł przed rzeszą, bo był mały wzrostem.
3.RAKOW.NTI szukał widzieć Jezusa, któryby był; a nie mógł przed tłumem, iż wzrostem mały był.
4.GDAŃSKA.1881I żądał widzieć Jezusa, co by zacz był; lecz nie mógł przed ludem, bo był małego wzrostu.
5.GDAŃSKA.2017Pragnął on zobaczyć Jezusa, kto to jest, lecz nie mógł z powodu tłumu, bo był niskiego wzrostu.
6.SZCZEPAŃSKIPragnął on zobaczyć Jezusa, coby zacz był, ale nie mógł z powodu natłoku, gdyż był małego wzrostu.
7.MARIAWICII starał się widzieć Jezusa, coby zacz był, ale nie mógł z powodu rzeszy, bo był mały wzrostem.
8.BIESZK.ŁUK.1931Ten pragnął ujrzeć oblicze Jezusowe. Ale nie udało mu się to, gdyż ciżba była wielka, a on był wzrostu niskiego.
9.GRZYM1936chciał zbliska zobaczyć Jezusa, ale ze względu na tłok nie udawało mu się, bo był niskiego wzrostu.
10.DĄBR.WUL.1973usiłował zobaczyć Jezusa, kim by on był, a nie mógł z powodu rzeszy: był bowiem małego wzrostu.
11.DĄBR.GR.1961usiłował zobaczyć Jezusa, kim on jest, a nie mógł z powodu rzeszy: był bowiem małego wzrostu.
12.TYSIĄCL.WYD5chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, któż to jest, ale sam nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu.
13.BRYTYJKAPragnął widzieć Jezusa, kto to jest, lecz nie mógł z powodu tłumu, gdyż był małego wzrostu.
14.POZNAŃSKAchciał zobaczyć, jak też Jezus wygląda, ale nie mógł, bo będąc małego wzrostu, ginął w tłumie.
15.WARSZ.PRASKAchciał zobaczyć Jezusa [i dowiedzieć się], kim jest, lecz z powodu tłumu nie mógł, bo był bardzo małego wzrostu.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pragnął też ujrzeć Jezusa jaki jest, a nie mógł z powodu tłumu, bowiem był mały wzrostem.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITpróbował zobaczyć Jezusa. Chciał on się dowiedzieć, kim Jezus jest, lecz nie mógł, gdyż był niskiego wzrostu i tłum mu Go zasłaniał.
18.TOR.PRZ.2023I usilnie starał się zobaczyć Jezusa, kto to jest; i nie mógł z powodu tłumu, bo był niskiego wzrostu.