« Łuk 19:29 Ewangelia Łukasza 19:30 Łuk 19:31 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mówiąc: Idźcie do przeciwnej wsi, wktórą wszedszy najdziecie oślę uwiązane, na którem żaden człowiek nigdy nie siedział, odwiązawszy je przywiedźcie.
2.WUJEK.1923Mówiąc: Idźcie do miasteczka, które jest przeciwko; do którego wszedłszy, najdziecie źrebię oślice uwiązane, na którem żaden człowiek nigdy nie siedział: odwiążcie je i przywiedźcie.
3.RAKOW.NTRzekąc: Idźcie do miasteczka które jest przeciw wam; w którym wchodząc najdziecie oślę uwiązane, na którym żaden z ludzi nigdy nie siedział; odwiązawszy je przywiedźcie.
4.GDAŃSKA.1881Mówiąc: Idźcie do miasteczka, które jest przeciwko wam, do którego wszedłszy, znajdziecie oślę uwiązane, na którem żaden człowiek nigdy nie siedział; odwiązawszy je, przywiedźcie:
5.GDAŃSKA.2017Mówiąc: Idźcie do wioski, która jest naprzeciwko, a wchodząc do niej, znajdziecie oślątko uwiązane, na którym nigdy nie siedział żaden człowiek. Odwiążcie je i przyprowadźcie.
6.SZCZEPAŃSKImówiąc: Idźcie do sioła, które leży przed wami, a wszedłszy do niego, znajdziecie oślę uwiązane, na którem jeszcze nikt z ludzi nie siedział; odwiążcie je i przywiedźcie.
7.MARIAWICImówiąc: Idźcie do miasteczka, które jest naprzeciwko was, do którego wchodząc, znajdziecie oślątko oślicy przywiązane, na którem żaden z ludzi nigdy nie siedział: odwiążcież je i przywiedźcie.
8.BIESZK.ŁUK.1931z takiem poleceniem: „Idźcie do wioski tam naprzeciw! Wchodząc do niej znajdziecie uwiązane oślę, na którem nikt jeszcze nie siedział. Odwiążcie je i przyprowadźcie.
9.GRZYM1936mówiąc im: Idźcie do miasta, które naprzeciw was leży, a gdy tam wejdziecie, znajdziecie oślę uwiązane, na którem jeszcze nikt nie siedział: odwiążcie je i przyprowadźcie do mnie.
10.DĄBR.WUL.1973mówiąc: Idźcie do wsi, która jest przed wami, a wchodząc do niej znajdziecie oślę uwiązane, na którym jeszcze nikt z ludzi nie siedział: odwiążcie i przywiedźcie je.
11.DĄBR.GR.1961mówiąc: Idźcie do wsi, która jest przed wami, a wchodząc do niej znajdziecie oślę uwiązane, na którym jeszcze nikt z ludzi nie siedział, odwiążcie i przywiedźcie je.
12.TYSIĄCL.WYD5mówiąc: Idźcie do wsi, która jest naprzeciwko, a wchodząc do niej, znajdziecie uwiązane oślę, którego nie dosiadał żaden człowiek. Odwiążcie je i przyprowadźcie.
13.BRYTYJKAMówiąc: Idźcie do wioski naprzeciwko, w której, gdy do niej wejdziecie, znajdziecie oślę uwiązane, na którym nikt z ludzi jeszcze nie siedział, i odwiązawszy je, przyprowadźcie.
14.POZNAŃSKAPowiedział im: - Idźcie do wioski leżącej przed nami. Wchodząc do niej znajdziecie oślę przywiązane, którego nikt jeszcze nie dosiadł. Odwiążcie je i przyprowadźcie.
15.WARSZ.PRASKAmówiąc im: Idźcie do osady, która znajduje się naprzeciw was. U wejścia do niej znajdziecie oślątko na uwięzi. Nikt z ludzi jeszcze nie zasiadał na nim. Odwiążcie je i przyprowadźcie tu.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.mówiąc: Idźcie do miasteczka naprzeciwko. A kiedy w nie wejdziecie, znajdziecie uwiązane oślę, na którym nigdy, żaden człowiek nie siedział. Odwiążcie je i przyprowadźcie.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITz takim poleceniem: Idźcie do wsi leżącej naprzeciw. W niej, tuż po wejściu, natkniecie się na uwiązanego osiołka, na którym nikt jeszcze nie siedział. Odwiążcie go i przyprowadźcie do Mnie.
18.TOR.PRZ.2023Mówiąc: „Idźcie do miasteczka, które jest przed wami, a gdy wejdziecie do niego, znajdziecie uwiązane oślę, na którym nikt z ludzi nigdy nie siedział; odwiążcie je i przyprowadźcie.