« Łuk 19:30 Ewangelia Łukasza 19:31 Łuk 19:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A jeśliby kto was spytał, dla czego odwięzujecie, tak rzeczcie jemu: iż go pan potrzebuje.
2.WUJEK.1923A jeźliby was kto spytał: Przecz odwięzujecie? tak mu rzeczecie: Iż posługi jego Pan chce.
3.RAKOW.NTA jeśliby kto was spytał, przecz odwięzujecie? tak powiecie mu: Iż Pan go potrzebę ma.
4.GDAŃSKA.1881A jeźliby was kto spytał, przecz je odwiązujecie? tak mu powiecie: Przeto, że go Pan potrzebuje.
5.GDAŃSKA.2017A gdyby was ktoś spytał: Dlaczego je odwiązujecie? tak mu powiecie: Dlatego, że Pan go potrzebuje.
6.SZCZEPAŃSKIA gdyby was kto spytał: Dlaczego odwiązujecie? - powiecie {mu) tak: Pan go potrzebuje.
7.MARIAWICIA jeśliby was kto pytał: Czemu odwiązujecie? – tak mu rzeczecie: Że Pan posługi jego pożąda.
8.BIESZK.ŁUK.1931A jeśliby was kto zapytał, czemu je odwiązujecie, tak mu powiecie: Pan potrzebuje jego posługi”.
9.GRZYM1936A jeśliby was kto spytał, dlaczego je odwiązujecie, powiedzcie: Pan potrzebuje.
10.DĄBR.WUL.1973A gdyby was kto zapytał: Czemu odwiązujecie — tak mu powiecie: Pan potrzebuje posługi jego.
11.DĄBR.GR.1961A gdyby was kto zapytał: Czemu odwiązujecie, powiecie: Pan go potrzebuje.
12.TYSIĄCL.WYD5A gdyby was kto pytał: Dlaczego odwiązujecie?, tak powiecie: Pan go potrzebuje.
13.BRYTYJKAA jeśliby was kto pytał: Dlaczego odwiązujecie, powiedzcie tak: Pan go potrzebuje.
14.POZNAŃSKAA gdyby was kto zapytał, dlaczego je odwiązujecie, powiedzcie tak: Pan go potrzebuje.
15.WARSZ.PRASKAA gdyby was ktoś zapytał, czemu je odwiązujecie, to odpowiedzcie mu tak: Pan go potrzebuje.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A jeśli ktoś was zapyta: Dlaczego je odwiązujecie? Tak mu powiedzcie: Jego Pan ma potrzebę.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśliby was ktoś pytał: Dlaczego odwiązujecie osiołka, odpowiedzcie: Pan go potrzebuje.
18.TOR.PRZ.2023A jeśli ktoś spytałby was, dlaczego je odwiązujecie, tak mu powiecie: Pan go potrzebuje.”