« Łuk 19:31 Ewangelia Łukasza 19:32 Łuk 19:33 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A szedszy posłani, naleźli jako im rzekł.
2.WUJEK.1923I odeszli, którzy byli posłani, i znaleźli, jako im powiedział, oślę stojące.
3.RAKOW.NTA odszedszy oni którzy byli posłani, znaleźli jako im powiedział.
4.GDAŃSKA.1881Odszedłszy tedy ci, którzy byli posłani, znaleźli, jako im był powiedział.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy odeszli ci, którzy zostali posłani, i znaleźli wszystko, jak im powiedział.
6.SZCZEPAŃSKIWysłańcy więc odeszli, i znaleźli {źrebię stojące}, jak im zapowiedział.
7.MARIAWICIPoszli tedy oni, którzy byli posłani, i znaleźli tak, jako im powiedział: oślę stojące.
8.BIESZK.ŁUK.1931Posłańcy poszli i znaleźli, jak im był powiedział.
9.GRZYM1936Wysłańcy poszli i znaleźli oślę, jak im przepowiedział.
10.DĄBR.WUL.1973Odeszli tedy, którzy byli wysłani, i znaleźli oślę stojące, jako im powiedział.
11.DĄBR.GR.1961Odeszli tedy, którzy byli wysłani, i znaleźli jak im powiedział.
12.TYSIĄCL.WYD5Wysłani poszli i znaleźli [wszystko] tak, jak im powiedział.
13.BRYTYJKAA gdy odeszli ci, którzy zostali wysłani, znaleźli, jak im powiedział.
14.POZNAŃSKAWysłańcy poszli i zastali wszystko, jak im powiedział.
15.WARSZ.PRASKAPoszli więc ci, których posłał, i znaleźli, tak jak im powiedział.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem wysłani odeszli i znaleźli jak im powiedział.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITUczniowie poszli i zastali wszystko tak, jak im powiedział.
18.TOR.PRZ.2023Odeszli więc ci, którzy byli wysłani, i znaleźli wszystko, jak im powiedział.