« Łuk 19:32 Ewangelia Łukasza 19:33 Łuk 19:34 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A gdy odwięzowali oślę, rzekli panowie jego k nim: Co odwięzujecie oślę?
2.WUJEK.1923Gdy tedy odwięzowali oni oślę, rzekli panowie jego do nich: Przecz odwięzujecie oślę?
3.RAKOW.NTA gdy odwięzowali oni oślę, rzekli panowie jego do nich: Przecz odwięzujecie oślę?
4.GDAŃSKA.1881A gdy oni odwiązywali ono oślę, rzekli panowie jego do nich: Przecz odwiązujecie oślę?
5.GDAŃSKA.2017A gdy odwiązywali oślątko, zapytali ich jego właściciele: Dlaczego odwiązujecie oślątko?
6.SZCZEPAŃSKIA gdy odwiązywali źrebię, rzekli do nich właściciele jego: Dlaczego źrebię odwiązujecie?
7.MARIAWICIA gdy oni odwiązywali to oślątko, rzekli panowie jego do nich: Czemu odwiązujecie oślę?
8.BIESZK.ŁUK.1931Gdy zaś chcieli oślę owo odwiązać, pytali ich właściciele jego: „Czemu odwiązujecie oślę?”.
9.GRZYM1936Kiedy je odwiązywali, zapytali ich właściciele: Dlaczego odwiązujecie oślę?
10.DĄBR.WUL.1973A gdy odwiązywali oślę, właściciele jego rzekli do nich: Czemu odwiązujecie oślę?
11.DĄBR.GR.1961A gdy odwiązywali oślę, właściciele jego rzekli do nich: Czemu odwiązujecie oślę?
12.TYSIĄCL.WYD5A gdy odwiązywali oślę, zapytali ich jego właściciele: Czemu odwiązujecie oślę?
13.BRYTYJKAGdy zaś oni odwiązywali oślę, rzekli jego właściciele do nich: Dlaczego odwiązujecie oślę?
14.POZNAŃSKAKiedy odwiązywali oślę, odezwali się jego właściciele: - Dlaczego odwiązujecie oślę?
15.WARSZ.PRASKAA kiedy odwiązywali oślątko, jego właściciele zapytali:
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy oni odwiązywali oślę, jego gospodarze powiedzieli do nich: Dlaczego odwiązujecie oślę?
17.EIB.BIBLIA.2016.LITKiedy odwiązywali zwierzę, jego właściciele zapytali: Dlaczego odwiązujecie tego osiołka?
18.TOR.PRZ.2023A gdy oni odwiązywali oślę, powiedzieli jego właściciele do nich: Dlaczego odwiązujecie oślę?