« Łuk 19:34 Ewangelia Łukasza 19:35 Łuk 19:36 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I przywiedli je ku Jesusowi, a namiotawszy swych szat na oślę wsadzili Jesusa.
2.WUJEK.1923I wiedli je do Jezusa, i wrzuciwszy szaty swe na oślę, wsadzili Jezusa.
3.RAKOW.NTI wiedli je do Jezusa; a namiotawszy swoich szat na ono oślę, wsadzili Jezusa.
4.GDAŃSKA.1881I przywiedli je do Jezusa, a włożywszy szaty swoje na ono oślę, wsadzili Jezusa na nie.
5.GDAŃSKA.2017I przyprowadzili je do Jezusa, położyli swoje szaty na oślątko i wsadzili na nie Jezusa.
6.SZCZEPAŃSKII przywiedli je do Jezusa, i zarzucili swe płaszcze na źrebię, a Jezusa na wierzch posadzili.
7.MARIAWICII przywiedli je do Jezusa i włożywszy szaty swoje na oślę, wsadzili Jezusa.
8.BIESZK.ŁUK.1931I przywiedli je do Jezusa. A rozłożywszy na oślęciu swoje wierzchnie szaty, posadzili na niem Jezusa.
9.GRZYM1936I przyprowadzili je do Jezusa. Położyli szaty swoje na oślęciu i wsadzili na nie Jezusa.
10.DĄBR.WUL.1973I przywiedli je do Jezusa, a zarzuciwszy na nie szaty swoje posadzili Jezusa.
11.DĄBR.GR.1961I przywiedli je do Jezusa, a zarzuciwszy na nie szaty swoje, posadzili Jezusa.
12.TYSIĄCL.WYD5I przyprowadzili je do Jezusa, a zarzuciwszy na nie swe płaszcze, wsadzili na nie Jezusa.
13.BRYTYJKAI przywiedli je do Jezusa, i narzuciwszy swoje szaty na oślę, wsadzili na nie Jezusa.
14.POZNAŃSKAI przyprowadzili je do Jezusa. I włożywszy swoje okrycia na oślę, posadzili na nie Jezusa.
15.WARSZ.PRASKAI przyprowadzili je do Jezusa. A potem, położywszy na nie swe szaty, usadowili Jezusa.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem przyprowadzili je do Jezusa, narzucili na oślę swoje szaty oraz wsadzili na nie Jezusa.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITI przyprowadzili go do Jezusa. Następnie narzucili na osiołka swe wierzchnie okrycia i posadzili na nim Jezusa.
18.TOR.PRZ.2023I przyprowadzili je do Jezusa, narzucili swoje szaty na oślę i posadzili na nim Jezusa.