« Łuk 19:41 Ewangelia Łukasza 19:42 Łuk 19:43 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mówiąc, iż jeślibyś poznało i ty, a przynamniej w ten dzień twój co ku pokojowi twemu, lecz ninie zakryto od oczu twoich.
2.WUJEK.1923Iż gdybyś i ty poznało, i w ten dzień twój, co ku pokojowi twemu! a teraz zakryto jest od oczu twoich.
3.RAKOW.NTMówiąc: Iż gdybyś poznało i ty, a zwłaszcza w dzień twój ten, co jest ku pokojowi twemu; lecz teraz zakryto od oczu twych.
4.GDAŃSKA.1881O gdybyś poznało i ty, a zwłaszcza w ten to dzień twój, co jest ku pokojowi twemu! lecz to teraz zakryte od oczów twoich.
5.GDAŃSKA.2017Mówiąc: O gdybyś i ty poznało, przynajmniej w tym twoim dniu, co służy twemu pokojowi! Lecz teraz zakryte jest to przed twoimi oczami.
6.SZCZEPAŃSKImówiąc: O gdybyś i ty, w tym {właśnie} dniu {twoim}, poznało to, co {ci} pokój przynosi, teraz jednak zakryte jest przed oczyma twemi!
7.MARIAWICIŻe gdybyś i ty poznało, a zwłaszcza w ten dzień twój, co jest ku pokojowi twemu: ale teraz zakryte jest to od oczu twoich.
8.BIESZK.ŁUK.1931i biadał: „Obyś i ty poznało i to w ten dzień twój, co służy ku twemu ocaleniu! Niestety – teraz jest to zakryte przed oczami twemi!
9.GRZYM1936O gdybyś i ty poznało i to w ten dzień, co jest ku pokojowi twemu! Teraz to zakryte przed oczyma twemi.
10.DĄBR.WUL.1973Gdybyś i ty poznało i właśnie w ten dzień twój to, co jest ku pokojowi twemu, a teraz zakryte jest przed oczyma twymi.
11.DĄBR.GR.1961Gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co jest ku pokojowi! Ale oto zakryte jest przed oczyma twymi.
12.TYSIĄCL.WYD5i rzekł: O gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi! Ale teraz zostało to zakryte przed twoimi oczami.
13.BRYTYJKAMówiąc: Gdybyś i ty poznało w tym to dniu, co służy ku pokojowi. Lecz teraz zakryte to jest przed oczyma twymi.
14.POZNAŃSKAO, gdybyś i ty poznało w tym dniu, co służy pokojowi! Ale teraz to jest zakryte przed twoimi oczami.
15.WARSZ.PRASKAGdybyś i ty poznało w tym dniu to, co jest dla twego pokoju, lecz jest teraz zakryte przed twoimi oczyma!
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdybyś i ty poznało, w tym twoim dniu, co zmierza ku pokojowi; ale teraz zostało to zakryte z dala od twoich oczu.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITi powiedział: O, miasto, gdybyś i ty w tym dniu poznało drogę, która prowadzi do pokoju. Lecz jest ona teraz zakryta przed tobą.
18.TOR.PRZ.2023„O gdybyś i ty prawdziwie poznało, w tym dniu twoim, co prowadzi do twojego pokoju! Jednak teraz, zostało to zakryte dla twoich oczu.