« Łuk 19:43 Ewangelia Łukasza 19:44 Łuk 19:45 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I z ziemią zrównają cię, i dzieci które w tobie, a nie ostawią w tobie kamienia na kamieniu, ponieważ nie poznałeś czasu nawiedzenia twego.
2.WUJEK.1923I na ziemię cię obalą i syny twoje, którzy w tobie są, a nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu; dlatego, iżeś nie poznało czasu nawiedzenia twego.
3.RAKOW.NTI zrównają cię z ziemią, i dziatki twe w tobie; i nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu; dla tego iżeś nie poznało czasu onego nawiedzenia twego.
4.GDAŃSKA.1881I zrównają cię z ziemią, i dzieci twoje w tobie, a nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu, dlatego żeś nie poznało czasu nawiedzenia twego.
5.GDAŃSKA.2017Zrównają z ziemią ciebie i twoje dzieci, które są w tobie, i nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu, dlatego żeś nie poznało czasu twego nawiedzenia.
6.SZCZEPAŃSKIa ciebie i twe dziatki, [które są] w tobie, powalą o ziemię, i nie pozostawią w tobie kamienia na kamieniu; ponieważ nie poznałoś czasu nawiedzenia twego!
7.MARIAWICIi na ziemię cię obalą, i synów twoich, którzy są w tobie, i nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu, dlatego żeś nie poznało czasu nawiedzenia twego.
8.BIESZK.ŁUK.1931Co gorsza, powalą o ziemię ciebie i dzieci twoje, które będą w obrębie murów twoich, i nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu, dlatego, żeś nie poznało czasu nawiedzenia twego”.
9.GRZYM1936rozniosą cię i syny twoje z tobą i nie zostanie w tobie kamień na kamieniu; iżeś nie poznało czasu zawiedzenia twego.
10.DĄBR.WUL.1973i na ziemię powalą ciebie i dzieci twe, które w tobie są, i nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu, dlatego, żeś nie poznało czasu nawiedzenia twego.
11.DĄBR.GR.1961i na ziemię powalą ciebie i dzieci twe, które są w tobie, i nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu, dlatego, żeś nie poznało czasu twego nawiedzenia.
12.TYSIĄCL.WYD5Powalą na ziemię ciebie i twoje dzieci z tobą, a nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu za to, żeś nie rozpoznało czasu twojego nawiedzenia.
13.BRYTYJKAI zrównają cię z ziemią i dzieci twoje w murach twoich wytępią, i nie pozostawią z ciebie kamienia na kamieniu, dlatego żeś nie poznało czasu nawiedzenia swego.
14.POZNAŃSKAI powalą na ziemię ciebie i twoje dzieci mieszkające w twoich murach, i nie pozostawią w tobie kamienia na kamieniu dlatego, żeś nie rozpoznało czasu twego nawiedzenia.
15.WARSZ.PRASKAi na ziemię powalą ciebie i twoich synów, którzy są w tobie. I nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu, dlatego żeś nie rozpoznało czasu twego nawiedzenia.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Powalą cię na ziemię i twoje dzieci w tobie, i nawet nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu; a to z tego powodu, że nie poznałaś czasu twojego nawiedzenia.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITpowalą wraz z twoimi mieszkańcami i nie pozostawią w tobie kamienia na kamieniu, ponieważ zabrakło ci rozpoznania czasu Bożych odwiedzin u ciebie.
18.TOR.PRZ.2023I powalą cię i twoje dzieci w tobie, i nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu, dlatego żeś nie poznało czasu swojego nawiedzenia.”