« Łuk 19:5 Ewangelia Łukasza 19:6 Łuk 19:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I spiesząc się zstąpił, i przyjął go ochotnie.
2.WUJEK.1923I prędko zstąpił i przyjął go z radością.
3.RAKOW.NTI pośpieszywszy się zstąpił, i przyjął go weseląc się.
4.GDAŃSKA.1881I zstąpił prędko i przyjął go z radością.
5.GDAŃSKA.2017I zszedł szybko, i przyjął go z radością.
6.SZCZEPAŃSKIOn zaś pospiesznie zstąpił, i przyjął go z radością.
7.MARIAWICII śpiesząc się, zstąpił i przyjął Go z radością.
8.BIESZK.ŁUK.1931Zeszedł śpiesznie i przyjął Pana z radością.
9.GRZYM1936A on odrazu zeszedł i przyjął go z radością.
10.DĄBR.WUL.1973I zszedł spiesznie, a przyjął go z radością.
11.DĄBR.GR.1961I zeszedł spiesznie, a przyjął go z radością.
12.TYSIĄCL.WYD5Zszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany.
13.BRYTYJKAI zszedł spiesznie, i przyjął go z radością.
14.POZNAŃSKAI zszedł zaraz, i przyjął Go z radością.
15.WARSZ.PRASKAZszedł więc szybko i przyjął Go z radością.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem spiesząc się, zszedł, oraz z radością go podjął.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITZacheusz zszedł więc czym prędzej i z radością przyjął Go u siebie.
18.TOR.PRZ.2023I zszedł pośpiesznie, i podjął Go z radością.