« Łuk 19:7 Ewangelia Łukasza 19:8 Łuk 19:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A stojąc Zacheusz, rzekł ku Panu: Oto połowicę majętności moich panie, daję ubogim, a jeślim co czyjego skorzyścił, oddaję czworako.
2.WUJEK.1923A stanąwszy Zacheusz, rzekł do Pana: Oto Panie! połowicę dóbr moich dawam ubogim, a jeźlim kogo w czem oszukał, wracam we czwórnasób.
3.RAKOW.NTA stanąwszy Zacheusz, rzekł do Pana: Oto połowicę majętności moich, Panie, dawam ubogim; i jeśliżem kogo w czym podszedł, oddawam czworako.
4.GDAŃSKA.1881A stanąwszy Zacheusz, rzekł do Pana: Oto połowę majętności moich dam ubogim, Panie! a jeźliżem kogo w czem podszedł, oddam w czwórnasób.
5.GDAŃSKA.2017Zacheusz zaś stanął i powiedział do Pana: Panie, oto połowę mojego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś oszukałem, oddaję poczwórnie.
6.SZCZEPAŃSKIZacheusz zaś stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę dóbr moich daję ubogim, a jeślim kogo w czem <podstępnie> skrzywdził, oddaję w czwórnasób.
7.MARIAWICIA stojąc Zacheusz, rzekł do Pana: Oto połowicę dóbr moich, Panie, daję ubogim, a jeślim kogo w czem oszukał, nagradzam w czwórnasób.
8.BIESZK.ŁUK.1931Zacheusz zaś stanął przed Panem i oświadczył: „Oto, Panie, połowę dóbr moich daję ubogim; a jeślim z kogo wycisnął za wiele, wracam w czwórnasób”.
9.GRZYM1936Zacheusz zaś zbliżył się do Pana i zaczął mówić: Panie, połowę dóbr moich daję na biednych, a jeślim kogo oszukał, oddam czwórnasób.
10.DĄBR.WUL.1973Zacheusz wszakże stanąwszy rzekł do Pana: Panie, oto połowę dóbr moich rozdam ubogim, a jeślim kogo skrzywdził, zwracam w czwórnasób.
11.DĄBR.GR.1961Zacheusz wszakże stanąwszy rzekł do Pana: Panie, oto połowę dóbr moich rozdam ubogim, a jeżeli kogo skrzywdziłem zwrócę w czwórnasób.
12.TYSIĄCL.WYD5Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie.
13.BRYTYJKAZacheusz zaś stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę majątku mojego daję ubogim, a jeśli na kim co wymusiłem, jestem gotów oddać w czwórnasób.
14.POZNAŃSKAA Zacheusz oświadczył Panu: - Panie, połowę majątku daję ubogim, a jeżeli kogoś skrzywdziłem, to oddaję w czwórnasób.
15.WARSZ.PRASKAZacheusz zaś powstawszy powiedział do Pana: Panie, połowę mojego majątku oddaję ubogim, a jeśli kiedykolwiek kogoś skrzywdziłem, wynagrodzę to czterokrotnie.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Zacheusz postanowił oraz powiedział do Pana: Oto daję ubogim połowę moich majętności, Panie; a jeżeli kogoś fałszywie o coś oskarżyłem odpłacę poczwórnie.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITZacheusz natomiast podniósł się i oświadczył wobec Jezusa: Panie, oto połowę mojego majątku przeznaczam dla ubogich, a jeśli na kimś coś wymusiłem, oddaję poczwórnie.
18.TOR.PRZ.2023Zacheusz natomiast stanął i powiedział do Pana: Panie, oto połowę swojego majątku daję ubogim, a jeśli na kimś coś wymusiłem, oddaję to w czwórnasób.