« Łuk 1:80 Ewangelia Łukasza 2:1 Łuk 2:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I Stało się lepak we dni one, wyszedł wyrok od Cesarza Augusta, aby popisano wszytek świat.
2.WUJEK.1923I stało się w one dni, wyszedł dekret od Cesarza Augusta, aby popisano wszystek świat.
3.RAKOW.NTI sstało się we dni one, że wyszła ustawa od Cesarza Augusta aby popisano wszytkę mieszkaną ziemię.
4.GDAŃSKA.1881I stało się w one dni, że wyszedł dekret od cesarza Augusta, aby popisano wszystek świat.
5.GDAŃSKA.2017A w tych dniach wyszedł dekret cesarza Augusta, aby spisano cały świat.
6.SZCZEPAŃSKIZdarzyło się zaś w owym czasie, że Cezar August wydał edykt, aby spisano ludność we wszystkich ziemiach.
7.MARIAWICII stało się w one dni, wyszedł dekret od cesarza Augusta, aby był spisany wszystek świat.
8.BIESZK.ŁUK.1931W owym czasie wyszło rozporządzenie cesarza Augusta, aby spisano mieszkańców całego państwa.
9.GRZYM1936W tych samych dniach, ukazał się dekret cesarza Augusta, zarządzający spis ludności w całem państwie.
10.DĄBR.WUL.1973I stało się w one dni, że wydany został dekret przez cesarza Augusta, aby spisano wszystek świat.
11.DĄBR.GR.1961I stało się w one dni, że wydany został dekret przez cesarza Augusta, aby dokonano spisu w całym zamieszkałym okręgu ziemi.
12.TYSIĄCL.WYD5W owym czasie wyszło rozporządzenie cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie.
13.BRYTYJKAI stało się w owe dni, że wyszedł dekret cesarza Augusta, aby spisano cały świat.
14.POZNAŃSKAW tym czasie wyszło zarządzenie cesarza Augusta, aby spisać mieszkańców całej ziemi.
15.WARSZ.PRASKAW owym czasie wyszedł dekret od cesarza Augusta, aby spisano mieszkańców całego państwa.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A zdarzyło się w owych dniach, że wyszedł dekret od cesarza Augusta, by był spisany cały świat zamieszkały.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITWłaśnie w tym czasie ukazał się dekret cesarza Augusta, aby ludność całego cesarstwa rzymskiego poddała się spisowi.
18.TOR.PRZ.2023I stało się w te dni, że wyszedł dekret od Cezara Augusta, aby spisano cały zamieszkany świat.