« Łuk 2:10 Ewangelia Łukasza 2:11 Łuk 2:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Iż narodził się wam dzisia zbawiciel, który jest Christus pan wmieście Dawidowem.
2.WUJEK.1923Iż się wam dziś narodził Zbawiciel, który jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowem.
3.RAKOW.NTIż się narodził wam dziś Zbawiciel, który jest Christus Pan, w mieście Dawidowym.
4.GDAŃSKA.1881Iż się wam dziś narodził zbawiciel, który jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowem.
5.GDAŃSKA.2017Dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan.
6.SZCZEPAŃSKIW mieście Dawida narodził się wam dziś Zbawiciel, który jest Chrystusem Panem.
7.MARIAWICIże się wam dziś narodził Zbawiciel, który jest Chrystusem Panem, w mieście Dawidowem.
8.BIESZK.ŁUK.1931Narodził się wam dziś w mieście Dawidowem Zbawiciel, Chrystus Pan.
9.GRZYM1936dziś bowiem narodził się wam w mieście Dawidowem Zbawiciel, Chrystus Pan.
10.DĄBR.WUL.1973że się wam dziś narodził Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym.
11.DĄBR.GR.1961że się wam dziś w mieście Dawidowym narodził Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan.
12.TYSIĄCL.WYD5dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan.
13.BRYTYJKAGdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym.
14.POZNAŃSKADziś w mieście Dawidowym narodził się wam Zbawiciel, który jest Mesjaszem, Panem.
15.WARSZ.PRASKAW mieście Dawidowym narodził się wam dziś Zbawiciel, który jest Mesjaszem i Panem.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dzisiaj, w mieście Dawida, urodził się wam zbawiciel, którym jest Chrystus Pan
17.EIB.BIBLIA.2016.LITDziś urodził się wam Zbawca. Jest Nim Chrystus, Pan. Stało się to w mieście Dawida.
18.TOR.PRZ.2023Gdyż dziś został zrodzony dla was Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan, w mieście Dawida,