« Łuk 2:12 Ewangelia Łukasza 2:13 Łuk 2:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I nagle było z aniołem mnóstwo żołnierstwa niebieskiego chwalących Boga i mówiących.
2.WUJEK.1923A natychmiast było z Aniołem mnóstwo wojska niebieskiego, chwalących Boga i mówiących:
3.RAKOW.NTA z prętka było z onym Aniołem mnóstwo wojska Niebieskiego, chwalących Boga, i mówiących:
4.GDAŃSKA.1881A zaraz z onym Aniołem przybyło mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących:
5.GDAŃSKA.2017I zaraz z aniołem przybyło mnóstwo wojsk niebieskich chwalących Boga i mówiących:
6.SZCZEPAŃSKINagle też zjawiły się z aniołem zastępy wojska niebieskiego, które wielbiły Boga i mówiły:
7.MARIAWICII natychmiast było z Aniołem mnóstwo wojska niebieskiego, chwalących Boga i mówiących:
8.BIESZK.ŁUK.1931W tejże chwili zebrały się wokół anioła liczne zastępy niebieskie, które śpiewały na cześć Boga:
9.GRZYM1936A w tejże chwili ukazał się obok anioła cały zastęp wojska niebieskiego, które wielbiło Boga, śpiewając:
10.DĄBR.WUL.1973I nagle zjawiły się z aniołem zastępy wojska niebieskiego, wielbiące Boga i mówiące:
11.DĄBR.GR.1961I nagle zjawiły się z Aniołem zastępy wojska niebieskiego, wielbiące Boga i mówiące:
12.TYSIĄCL.WYD5I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami:
13.BRYTYJKAI zaraz z aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących:
14.POZNAŃSKANagle przy aniele zjawił się tłum wojska niebieskiego, który wielbił Boga mówiąc: -
15.WARSZ.PRASKAI natychmiast przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga mówiąc:
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nagle też, z aniołem pojawiło się mnóstwo zastępu niebiańskiego, który wielbił Boga, mówiąc:
17.EIB.BIBLIA.2016.LITI natychmiast pojawiły się obok anioła zastępy wojsk niebieskich. Wielbiły one Boga słowami:
18.TOR.PRZ.2023I nagle stało się, że razem z aniołem pojawiło się mnóstwo wojska niebiańskiego, które chwaliło Boga i mówiło: