« Łuk 2:14 Ewangelia Łukasza 2:15 Łuk 2:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I stało się skoro odeszli od nich do nieba aniołowie, a pasterze mówili między sobą: pódźmy aż do Betlehema, a oglądamy rzecz tę co się stało, co pan oznajmił nam.
2.WUJEK.1923I stało się, gdy odeszli Aniołowie od nich do nieba, pasterze mówili jeden do drugiego: Pójdźmy aż do Bethlehem a oglądajmy to słowo, które się stało, które nam Pan pokazał.
3.RAKOW.NTI sstało się, gdy odeszli od nich do Nieba oni Aniołowie, a ludzie oni Pasterze mówili jedni do drugich: Przydźmy wżdy aż do Bethleem, i oglądajmy rzecz tę która się sstała, którą nam Pan oznajmił.
4.GDAŃSKA.1881I stało się, gdy odeszli Aniołowie od nich do nieba, że oniż pasterze rzekli jedni do drugich: Pójdźmyż aż do Betlehemu, a oglądajmy tę rzecz, która się stała, którą nam Pan oznajmił.
5.GDAŃSKA.2017A gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili między sobą: Chodźmy aż do Betlejem i zobaczmy to, co się wydarzyło, a co Pan nam oznajmił.
6.SZCZEPAŃSKIA gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze <owi> mówili jeden do drugiego: Chodźmyż <więc> do Betlejem, by zobaczyć to, co zaszło, co Pan nam objawił.
7.MARIAWICII stało się, gdy odeszli od nich Aniołowie do nieba, pasterze mówili jeden do drugiego: Pójdźmy aż do Bethlehem i oglądajmy to słowo, które się stało, które nam Pan ukazał.
8.BIESZK.ŁUK.1931A gdy odeszli od nich aniołowie do nieba, pasterze powiedzieli jeden do drugiego: „Pójdźmy do Betlehem, a oglądajmy tam, co nam Pan zapowiedział”.
9.GRZYM1936A po odejściu aniołów do nieba, pasterze zaczęli mówić jeden do drugiego: Idźmy do Betlejem zobaczyć, co się stało, jak Pan nam powiedział.
10.DĄBR.WUL.1973I stało się, gdy odeszli od nich aniołowie do nieba, mówili pasterze jeden do drugiego: Pójdźmy aż do Betlejem i zobaczmy to, co się stało, o czym oznajmił nam Pan.
11.DĄBR.GR.1961I stało się, kiedy odeszli od nich Aniołowie do nieba, mówili pasterze jeden do drugiego: chodźmy więc do Betlejem a zobaczmy to, co się stało, o czym oznajmił nam Pan.
12.TYSIĄCL.WYD5Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili między sobą: Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił.
13.BRYTYJKAA gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze rzekli jedni do drugich: Pójdźmy zaraz aż do Betlejemu i oglądajmy to, co się stało i co nam objawił Pan.
14.POZNAŃSKAKiedy aniołowie odeszli do nieba, pasterze mówili między sobą: - Chodźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam stało, a o czym dowiedzieliśmy się od Pana.
15.WARSZ.PRASKAA kiedy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili między sobą: Chodźmy do Betlejem i zobaczmy to, co się stało i co nam Pan okazał.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kiedy aniołowie odeszli od nich do niebios, zdarzyło się także, że pasterze mówili jedni do drugich: Więc przejdźmy do Betlejem i zobaczmy tą dokonaną rzecz, którą Pan dał nam poznać.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITA gdy aniołowie odeszli już od nich do nieba, pasterze zaczęli mówić jeden do drugiego: Udajmy się szybko do Betlejem i zobaczmy, jak spełniły się te słowa, które nam Pan oznajmił.
18.TOR.PRZ.2023I stało się, gdy odeszli od nich aniołowie do nieba – ludzie, pasterze mówili jeden do drugiego: Udajmy się więc aż do Betlejem i zobaczmy jak spełnia się słowo, które nam Pan Bóg oznajmił.