« Łuk 2:17 Ewangelia Łukasza 2:18 Łuk 2:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A wszyscy słyszący dziwowali się tem rzeczam, co im pasterze powiedali.
2.WUJEK.1923A wszyscy, którzy słyszeli, dziwowali się temu, i co do nich pasterze mówili.
3.RAKOW.NTA wszyscy którzy to słyszeli, dziwowali się onym rzeczom które im powiedziane były od onych Pasterzów.
4.GDAŃSKA.1881A wszyscy, którzy słyszeli, dziwowali się temu, co im pasterze powiadali.
5.GDAŃSKA.2017A wszyscy, którzy słyszeli, dziwili się temu, co pasterze im mówili.
6.SZCZEPAŃSKIWszyscy zaś, którzy słyszeli, dziwili się [także] temu, co im pasterze mówili.
7.MARIAWICII wszyscy, którzy usłyszeli, dziwowali się temu, co im pasterze mówili.
8.BIESZK.ŁUK.1931Wszyscy, którzy to usłyszeli, ze zdziwieniem przysłuchiwali się opowiadaniom pasterzy.
9.GRZYM1936A wszyscy, którzy o tem słyszeli od pasterzy, dziwili się.
10.DĄBR.WUL.1973A wszyscy, którzy słyszeli, zdumiewali się; także i temu, co im mówili pasterze.
11.DĄBR.GR.1961A wszyscy, którzy potem to słyszeli, dziwili się temu, co im mówili pasterze.
12.TYSIĄCL.WYD5A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli.
13.BRYTYJKAI wszyscy, którzy słyszeli, dziwili się temu, co pasterze im powiedzieli.
14.POZNAŃSKAI wszyscy, którzy usłyszeli, dziwili się temu, co pasterze im opowiedzieli.
15.WARSZ.PRASKAWszyscy zaś, którzy ich słuchali, dziwili się temu, co mówili pasterze.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A wszyscy, kiedy to usłyszeli, zdziwili się nad rzeczami, które powiedziano do nich przez pasterzy.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITIch opowiadanie wprawiło w zdumienie wszystkich słuchających.
18.TOR.PRZ.2023I wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co powiedzieli im pasterze.